บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์พื้นที่ผิวน้อยเเต่ปริมาตรบรรจุมาก

บทคัดย่อ
โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องพื้นผิวน้อยแต่ปริมาตรบรรจุมาก เป็นโครงงานคณิตศาสตร์แบบทดลอง เพื่อหาความสูงของกล่องที่สร้างจากกระดาษA4 ให้มีความจุมากที่สุด และหาความสูงของกล่อง เริ่มต้นจากการหาความสูงของกล่องที่สร้างจากกระดาษA4 โดยเริ่มจากความยาวที่เป็นจำนวนเต็มไปจนถึงความยาวที่เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง โดยใช้การวัดช่วยในการพิจารณาช่วงความสุขที่คิดว่าจะทำให้กล่องมีความจุมากที่สุดโดยปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาและค้นคว้าจากหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆเกี่ยวกับโครงงาน จากนั้นนำวิธีคำนวณที่ได้มาหาค่าความจุที่มากที่สุดของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่สร้างจากกระดาษA4 จากการทดลองและค้นพบว่า
1.ความสูงของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่สร้างจากกระดาษA4ให้มีความจุมากที่สุดเท่ากับ 4.042 เซนติเมตร
2.ปริมาตรที่บรรจุได้มากที่สุดของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่สร้างจากกระดาษA4 คือ 1128.4951 ลูกบาศก์เซนติเมตร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 339 คน กำลังออนไลน์