บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์พื้นที่ผิวน้อยเเต่ปริมาตรบรรจุมาก

บทคัดย่อ
โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องพื้นผิวน้อยแต่ปริมาตรบรรจุมาก เป็นโครงงานคณิตศาสตร์แบบทดลอง เพื่อหาความสูงของกล่องที่สร้างจากกระดาษA4 ให้มีความจุมากที่สุด และหาความสูงของกล่อง เริ่มต้นจากการหาความสูงของกล่องที่สร้างจากกระดาษA4 โดยเริ่มจากความยาวที่เป็นจำนวนเต็มไปจนถึงความยาวที่เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง โดยใช้การวัดช่วยในการพิจารณาช่วงความสุขที่คิดว่าจะทำให้กล่องมีความจุมากที่สุดโดยปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาและค้นคว้าจากหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆเกี่ยวกับโครงงาน จากนั้นนำวิธีคำนวณที่ได้มาหาค่าความจุที่มากที่สุดของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่สร้างจากกระดาษA4 จากการทดลองและค้นพบว่า
1.ความสูงของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่สร้างจากกระดาษA4ให้มีความจุมากที่สุดเท่ากับ 4.042 เซนติเมตร
2.ปริมาตรที่บรรจุได้มากที่สุดของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่สร้างจากกระดาษA4 คือ 1128.4951 ลูกบาศก์เซนติเมตร

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 7 คน และ ผู้เยี่ยมชม 409 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak
  • sss29788
  • sss29686
  • sss29643
  • sss29752