ตัวอย่างงานบ้าน ม.1

การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับปัดกวาด มีวิธีการอย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ ด้ามจับ

ขนาดพอเหมาะกับมือ ด้ามตรง แข็งแรง ไม่มีแมลงกัดกิน ปลายไม้กวาดผูกมัดแน่น ไม่หลุดลุ่ย

และเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะของพื้น)

ไม้กวาดดอกหญ้า ควรใช้กับพื้นชนิดใด (ตัวอย่างคำตอบ พื้นไม้ พื้นปูนซีเมนต์

ขัดเรียบ พื้นหินขัด พื้นกระเบื้อง)

ไม้กวาดทางมะพร้าวเหมาะกับพื้นชนิดใด (ตัวอย่างคำตอบ พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ

พื้นดิน หรือบริเวณที่มีน้ำขัง

ไม้กวาดเสี้ยนตาล เหมาะกับงานชนิดใด (ตัวอย่างคำตอบ ใช้กวาดที่สูงๆ เช่น กวาด

หยากไย่บนเพดาน)

ไม้กวาด ควรใช้กับพื้นชนิดใด (ตัวอย่างคำตอบ ใช้ปัดฝุ่นเครื่องเรือน หลังตู้ โต๊ะ)

ไม้กวาดหยากไย่ เหมาะกับงานชนิดใด (ตัวอย่างคำตอบ ใช้กวาดหยากไย่บนเพดาน มุมห้อง และผนังห้องที่อยู่สูง)

อุปกรณ์สำหรับขัดมีอะไรบ้าง  (ตัวอย่างคำตอบ แผ่นขัด แปรงพลาสติก

แปรงไนลอน แปรงลวด แปรงกาบมะพร้าว)

การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับขัด มีวิธีการอย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ

1.  เลือกใช้ให้เหมาะกับพื้นผิว ไม่ทำลายพื้นผิวให้สึกกร่อน

2.  มีด้ามหรือที่จับเหมาะมือ ไม่ผุกร่อนได้ง่าย

3.  แปรงแน่น เรียบเสมอ มีความแข็งแรง ผนึกติดแน่นกับด้ามหรือ

แผ่นไม้ แผ่นพลาสติก)

อุปกรณ์สำหรับเช็ดถู มีอะไรบ้าง  (ตัวอย่างคำตอบ ผ้าขี้ริ้ว ไม้ถูพื้นชนิดต่างๆ)

การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับเช็ดถู มีวิธีการอย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ

1.     ผ้าขี้ริ้ว เส้นด้าย ฟองน้ำ ต้องสะอาด ไม่ทิ้งฝุ่น คราบ หรือเส้นใยผ้า

หลังเช็ด ไม่ทำลายพื้นผิวและมีขนาดกว้างพอสมควร ซึ่งจะทำให้งานเสร็จเร็ว

2.     ไม้ถูพื้นมีด้ามจับเหมาะมือ สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ยุ่งยากใน

การถอดออกและล้าง                                        

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.    ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การประกอบอาหารของนักเรียน โดยครูใช้คำถาม ดังนี้

นักเรียนเคยประกอบอาหารหรือเคยช่วยผู้ปกครองประกอบอาหารหรือไม่

(ตัวอย่างคำตอบ เคย /ไม่เคย)

นักเรียนที่เคยประกอบอาหารหรือเคยช่วยผู้ปกครองประกอบอาหาร เคยประกอบ

อาหารอะไร  (นักเรียนตอบตามประสบการณ์)

ในการประกอบอาหารของนักเรียนหรือผู้ปกครอง ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

(ตัวอย่างคำตอบ เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ)

2.    ให้นักเรียนดูภาพอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการประกอบอาหาร เช่น เตาแก๊ส
เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องบดอาหาร หม้อหุงข้าว ตู้เย็น จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้

อุปกรณ์ในภาพมีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ

เครื่องบดอาหาร หม้อหุงข้าว ตู้เย็น)

อุปกรณ์ในภาพทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (ตัวอย่างคำตอบ

การประกอบอาหาร)

เตาแก๊ส เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและใช้ประโยชน์อะไร

(ตัวอย่างคำตอบ เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้อาหารสุก)

เตาไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและใช้ประโยชน์อะไร

(ตัวอย่างคำตอบ เป็นอุปกรณ์อุ่นอาหารและทำให้อาหารสุก)

เตาไมโครเวฟ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและใช้ประโยชน์อะไร

(ตัวอย่างคำตอบ เป็นอุปกรณ์อุ่นอาหารและทำให้อาหารสุก)

เครื่องบดอาหาร เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและใช้ประโยชน์อะไร

(ตัวอย่างคำตอบ ใช้บดอาหารสดและอาหารแห้ง)

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและใช้ประโยชน์อะไร

(ตัวอย่างคำตอบ เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ข้าวสุก)

ตู้เย็น เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและใช้ประโยชน์อะไร

(ตัวอย่างคำตอบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแช่อาหารสดไว้ไม่ให้เน่าเสียก่อนจะนำไปใช้)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์