ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเยอรมนี

 

           สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือเรียกสั้นๆว่า เยอรมัน หรือ เยอรมนี ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน ถึง 9 ประเทศ คือ เดนมาร์ก อยู่ทางเหนือ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์กและ ฝรั่งเศสอยู่ทา