ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเยอรมนี

 

           สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือเรียกสั้นๆว่า เยอรมัน หรือ เยอรมนี ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน ถึง 9 ประเทศ คือ เดนมาร์ก อยู่ทางเหนือ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์กและ ฝรั่งเศสอยู่ทางตะวันตก สวิสเซอร์แลนด์และออสเตรียอยู่ทางใต้ สาธารณรัฐเช็คและโปแลนด์อยู่ทางตะวันออก นับเป็นประเทศในยุโรปที่มีจำนวนเพื่อนบ้านมากที่สุด

           เยอรมนีมีพื้นที่ประมาณ 357,000 ตารางกิโลเมตร พรมแดนทางตอนเหนือ ของประเทศติดกับทะเลเหนือ และ ทะเล บัลติก ทางใต้จรดเทือกเขาแอลป์ในรัฐบาวาเรียน ระยะทางส่วนที่ยาวที่สุดจากเหนือจรดใต้ประมาร 876 กิโลเมตร จากตะวันตกไปตะวันออก
ประมาณ 640 กิโลเมตร ภูมิประเทศของเยอรมันมีทิวทัศน์งดงาม แตกต่างกันไปหลายรูปแบบ ทั้งเทือกเขาสูงต่ำสลับกับที่ราบสูง
และพื้นที่ลดหลั่นเป็นขั้น เนินเขา ทะเลสาบ ท้องทุ่งที่มีพุ่มไม้ปกคลุมเนินทราย และบริเวณปากแม่น้ำที่สวยงาม ส่วนทางตอนใต้แถบที่ราบสูงชวาเบียน –บาวาเรียน เต็มไปด้วยเนินเขาและทะเลสาปขนาดใหญ่ มีบริเวณครอบคลุมถึงเทือกเขาแอลป์ในส่วนของเยอรมัน

ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล

ลักษณะอากาศของเยอรมันเป็นแบบ ค่อนข้างหนาวเย็น มี 4 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน ( มิถุนายน – สิงหาคม )อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18-20 องศาเซลเซียส
- ฤดูใบไม้ร่วง( กันยายน – พฤศจิกายน ) อากาศจะเย็นลงและมีฝน ใบไม้จะเปลี่ยนเป็น สีเหลืองบ้าง สีแดงบ้าง ดู สวยงาม
- ฤดูหนาว ( ธันวาคม – กุมภาพันธ์ ) อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 5 องศาถึง ลบ 5 องศา เซลเซียสโดยจะมีหิมะตกบ้าง
- ฤดูใบไม้ผลิ ( มีนาคม- พฤษภาคม ) อากาศจะอุ่นขึ้น ดอกไม้เริ่มบานและต้นไม้จะ แตกใบอ่อน นำความเขียวขจีกลับมาอีกครั้ง

 เวลา
           การแบ่งเวลาของเยอรมัน เป็นแบบยุโรปตอนกลาง ซึ่งเวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมส่วนในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนเมษายน ถึงตุลาคม เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง

ประชากร
            เยอรมันมีประชากรประมาณ 82 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับสองรองจากรัสเซีย ในจำนวนนี้ 7.3 ล้านคนเป็นชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นเเรงงานอพยพมาจากตุรกี ยุโรปตอนใต้และยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มเข้ามาตั้งแต่ช่วงหลัง ค.ศ.1960 ซึ่งนับมาถึง ปัจจุบันก็เป็นรุ่นที่ 2 และ 3 แล้ว

           ชาวเยอรมันสืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์เยอรมัน ดั้งเดิมหลายเผ่า เช่น เผ่าซัคเซน และ บาวาเรียน ซึ่งปัจจุบันเราไม่เห็นความแตกต่างนี้แล้ว แต่ยังมีคนเยอรมันบางกลุ่มที่ ยังรักษาขนบธรรมเนียมและพูดภาษาเผ่าดั้งเดิมของตน โดยใช้เป็นภาษาถิ่นต่างๆกันไป การหลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาติก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเยอรมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเมืองใหญ่ๆ

           เยอรมันเป็นสังคมเปิด กล่าวคือยอมรับผู้คนซึ่งอพยพเข้ามาหาที่หลบภัย และผู้อพยพหนีสงคราม การให้มีการเปิดเสรีสำหรับผู้ใช้แรงงานการเป็นกลุ่มผู้นำต่อสู้เพื่อ เสรีภาพในการประกอบอาชีพและเลือกถิ่นอยู่ภายในสหภาพยุโรป

ศาสนา
           ชาวเยอรมันกว่า 55 ล้านคนนับถือศาสนาคริสต์นิกายต่างๆโดยมีนิกายโปรแตสแตนท์ มีผู้นับถือประมาณ 27.6 ล้านคน นิกายโรมันคาทอลิก 27.5 ล้านคน เยอรมันไม่มีศาสนาประจำชาติ การมีแรงงานต่างชาติ เข้ามาทำงานทำให้มีชุมชนที่นับถือศาสนาอื่นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลาม ซึ่งมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในเยอรมันประมาฯ2.6ล้านคน จาก 41 ชาติทั่วโลก นอกจากนั้นก็มีผู้นับถือศาสนายิว ฮินดูและพุทธ

ระบบการเมือง
           หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อระบอบเผด็จการนาซีล่มสลาย มีการแบ่งเยอรมันตะวันออกเป็น 2ประเทศในปี คศ. 1949 คือเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออก ( ซึ่งประเทศทั้งสองได้รวมกันเป็นเอกภาพ เมื่อปีพศ. 1990 ) เยอรมันตะวันตก มีรัฐธรรมนูญที่เป็นเสรีประชาธิปไตย ประกอบด้วยประธานาธิบดีสหพันธ์ ( President ) มีรัฐสภาซึ่งแบ่งเป็นสภาสูง ( Bundestag ) และ สภาล่าง
( Bundesrat ) หัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรี

           สิ่งที่น่าภาคภูมิใจในรัฐธรรมนูญเยอรมันก็คือ การระบุความสำคัญของสิทธิพื้นฐาน คนเยอรมันนับถือในเกียรติของความเป็นมนุษย์ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเยอรมัน ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตาม สามารถเรียกร้องสิทธิพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในทรัพย์สิน และเสรีภาพทางหนังสือพิมพ์ การเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชน แขนงต่างๆจะทำได้โดยไม่มีการเซ็นเซอร์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          เยอรมันเป็นหนึ่งในประเทศ ที่ร่วมก่อตั้งสหภาพยุโรป การออกเงินตราของสหภาพยุโรป และเป็นสมาชิกขององค์กรนาโต้ ( NATO ) ในปี คศ. 1990 เยอรมันตะวันออก ซึ่งมีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน และปกครองแบบสังคมนิยม ได้รวมประเทศเข้ากับเยอรมันตะวันตก กลายเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในปัจจุบัน

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
           เยอรมันเป็นชาติอุตสาหกรรมและมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยมีการผลิตรวมเป็นอันดับสามของโลก และมีการค้าขายกับต่างชาติต่างๆมากเป็นอันดับหนึ่ง เยอรมันมีระบบเศรษฐกิจและการค้าแบบเสรีนิยม แต่ในขณะเดียวกันรัฐจะเข้ามาดูแลสวัสดิการสังคมด้านต่างๆเช่น การประกันสุขภาพ สวัสดิการการว่างงาน และบำนาญผู้สูงอายุ


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์