โปรแกรมประมวลผลคำ

 

                                                                                                                              

โปรแกรมประมวลคำ

      โปรแกรมประมวลคำ หรือระบบจัดเตรียมเอกสาร (document
preparation system) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ใช้ในการผลิตเอกสารที่พิมพ์ออกมาได้ ซึ่งรวมถึงกระบวนการเขียน แก้ไข
จัดรูปแบบ และพิมพ์ การประมวลคำอยู่ในการทำงานยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์สำนักงาน

โปรแกรมประมวลคำเชิงพานิชย์ที่เป็นที่นิยมได้แก่ ไมโครซอฟท์ เวิร์ด เวิร์ดเพอร์เฟกต์ โปรแกรมโอเพนซอร์ส เช่นโอเพนออฟฟิศดอตอ็อก
ไรเตอร์
 และเคเวิร์ด และโปรแกรมประมวลคำออนไลน์เช่น กูเกิลดอกส์

           

ประเภทของโปรแกรมประมวลผลคำ
 โปรแกรมประมวลผลคำแบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ     

 1. เวิร์ดโพรเซสเซอร์ (Word Processor) เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ทำงานด้านการพิมพ์เอกสาร
การสร้างตาราง การจัดหน้าเอกสาร การจัดคอลัมน์ การจัดรูปแบบอักษร (
Font) สามารถใส่ภาพกราฟิก (Graphic) หรือแผนภูมิ (Chart)
ลงในเอกสาร โปรแกรมที่นิยมใช้ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft
Word)

 2. เท็กซ์อิดิเตอร์ (Text Editor) เป็นโปรแกรมประมวลผลคำขนาดเล็ก
ใช้สำหรับการพิมพ์และแก้ไขเอกสาร คำสั่งต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งาน  เช่น
ลักษณะตัวหนา (
Bold)  ตัวเอียง (Italic) ขนาดตัวอักษรไม่มากเหมือนกับ เวิร์ดโพรเซสเซอร์
แต่สามารถพิมพ์ข้อความในเอกสาร เก็บบันทึก สั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
เท็กซ์อิดิเตอร์ที่นิยมใช้ ได้แก่ โปรแกรม
WordPad  โปรแกรม Notepad

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ

        ปัจจุบันสำนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้มีการนำโปรแกรมประมวลผลคำมาใช้ในการพิมพ์เอกสารและรายงานต่างๆ แทนเครื่อฃพิมพ์ดีดมากขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ความสามารถของตัวประมวลผลหรือโพเซสเซอร์ (
Processor) และประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลของหน่วยเก็บข้อมูลสำรองต่างๆ
เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์เกตต์ ที่มีความจำสูงขึ้นรวมถึงการผลิตเครื่องพิมพ์ (
Printer)
ความเร็วสูง
ประกอบกับราคาเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทำให้สำนักงานต่างๆหันมาใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
ประมวลข้อมูล ซึ่งสามารถจัดทำเอกสาร บทความ ตลอดจนรายงานได้อย่างรวดเร็ว
โดยสามารถจัดข้อความและ เลือกแบบอักษร แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง แทรกข้อความ
รวมข้อความหรือเอกสาร จัดขอบกระดาษและตรวจดูเอกสารก่อนที่จะพิมพ์เอกสารจริงออกมา
นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเอกส