มทร.พระนคร เปิดรับตรง รอบที่ 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 (ประเภทรับตรง) รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี
คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี/เทียบโอน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 5 ปี
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี 4 ปี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี 
จําหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
สมัครทางเว็บไซต์ที่ http://admis.rmutp.ac.th, http://regis.rmutp.ac.th หรือ www.rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์เทเวศร์ เท่านั้น ระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2556
สอบคัดเลือก (หลักสูตร 4, 5 ปี) วันที่ 16 มีนาคม 2556, (หลักสูตร 4 โดยการเทียบโอน) วันที่ 17 มีนาคม 2556
ประกาศผลสอบข้อเขียน 21 มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ 25 มีนาคม 2556
ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย 28 มีนาคม 2556
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2282-9009 ต่อ 6301-4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th, http://regis.rmutp.ac.th หรือ www.rmutp.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์