กฤณพัฒน์ ธนวัฒน์จิณกุล ม 3/14 เลขที่ 39

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

ตอบ   1 การวิเคราะห์ผลลัทธ์ หมายถึง สิ่งที่ได้รับจากการแก้ปัญหาหรืองสิ่งที่แสดงออกมา

เมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานประมวลผลแล้ว เรียกว่า ผลลัพธ์

2 การวิเคราะห์ หมายถึง  ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ อาจเป็นโจทย์ที่ผู้ใช้กำหนอดให้หรือมีอยู่แล้ว และนำมาประกอบการแก้ปัญหาได้

3  การวิเคราะห์ตัวแปร หมายถึง ข้อมุลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในโปรแกรมเพื่อช่วยในการประมวลการทำงาน

4 การวิเคราะห์วิธีการ หมายถึง วิธีการขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

 2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

ตอบ   1. โครงสร้างตามลำดับ เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง

2. โครงสร้างแบบมีทางเลือก เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีใด
   2.1 เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขเป็นจริง เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั้น
   2.2 เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ
เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงให้ทำตามคำสั่ง
  ถ้าเป็นเท็จให้ทำตามอีกคำสั่งหนึ่ง
   2.3 คำสั่งเลือกแบบซ้อนกัน เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไข
   2.4 คำสั่งแบบหลายทางเลือก เมื่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เป็นการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขตรงกับส่วนหนึ่งให้ทำตามนั้น
3. โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ เป็นโครงงานที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์