ข้อมูลทั่วไปของต้นหญ้า

รูปภาพของ rnb33962

 

 

 

 

 

 

 

 

หญ้า
     หญ้า คือพืชขนาดเล็ก เตี้ยๆเล็กๆแบนๆ จัดเป็น พืชล้มลุกคลุกคลานกับผืนดินชนิดตราบชั่วฟ้าดินสลาย พบเห็นได้ทั่วไปบนพื้นดินรกร้างว่างเปล่า มักจะขึ้นกันเป็นหย่อมๆ และกระจายตัวเพิ่มจำนวนได้ค่อนข้างเร็ว ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศและ ประมาณน้ำในดิน หญ้านั้น มีทั้งหญ้าที่เป็นวัชพืชซึ่งเป็นโทษและหญ้าที่มีคุณอย่าง “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำ   เพราะมีรากที่หยั่งลชึกแผ่กระจายลงไปตรง ๆ ทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง และมีลำต้นติกันหนาแน่นทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี

 อ้างอิง http://th.uncyclopedia.info/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2 

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ของหญ้า

     หญ้าอยู่ในตระกูล แกรมมิเนื้อ (Gramineae) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งมีลักษณะทางพฤษศาสตร์ ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์