การวัด

รูปภาพของ kultidas

 1.  การวัดความยาว           

            การวัดความยาวใช้เครื่องมือที่แต่ละคนกำหนดขึ้น อาจทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน จึงควรมีเครื่องมือและหน่วยที่เป็นมาตรฐาน เครื่องมือสำหรับวัดความยาวที่มีหน่วยมาตรฐานมีหลายชนิด เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัด ตลับเมตร เป็นต้น 

             1.1  เครื่องมือการวัดความยาว

                     ในการวัดความยาวต้องวัดให้ถูกวิธี เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว ได้แก่ ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดตัว และสายวัดชนิดตลับ

                      การวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือที่แต่ละคนกำหนดขึ้น อาจทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน จึงควรมีเครื่องมือและหน่วยที่เป็นมาตรฐาน เครื่องมือสำหรับวัดความยาวที่มีหน่วยมาตรฐานมีหลายชนิด เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัด ตลับเมตร เป็นต้น หน่วยการวัดความยาวในชีวิตประจำวัน ได้แก่ เซนติเมตร นิ้ว เมตร และกิโลเมตร

           1.2   หน่วยวัดความยาว                    หน่วยวัดความยาวที่เป็นมาตรฐานในระบบเมตริก  ได้แก่  มิลลิเมตร  เมตร  กิโลเมตร  ใช้บอกความยาวและระยะทาง  หน่วยการวัดความยาวมีความยาวสัมพันธ์กันธ์  คือ                                10       มิลลิเมตร  (มม.)        เท่ากับ  1  เซนติเมตร  (ซ.ม.)                                100     เซนติเมตร  (ซ.ม)  เท่ากับ  1  เมตร  (ม.)                                1,000  เมตร  (ม.)                  เท่ากับ  1  กิโลเมตร  (กม.)             มาตราการวัดความยาวของไทยวัดเป็น คืบ ก้าว ศอก วา เป็นเครื่องมือวัดที่ไม่ได้มาตรฐาน จะทำให้ผลการวัดออกมาแตกต่างกัน เพราะเครื่องมือวัดของแต่ละคนแตกต่างกัน จึงจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องวัดที่เป็นมาตรฐาน            หน่วยวัดความยาวของไทย  ได้แก่  คืบ  ศอก  วา  เส้น  เปรียบเทียบความยาว  ดังต่อไปนี้                                12  นิ้ว  =  1  คืบ                                                   2  คืบ  =  1  ศอก                                4  ศอก  =  1  วา  =  2  เมตร                                20  วา  =  1  เส้น             

1.3  การคะเนความยาว                      การคะเนความยาว  ความสูง หรือระยะทาง  เป็นการบอกความยาวความสูง หรือ ระยะทางให้ได้ใกล้เคียงความเป็นจริง  โดยไม่ใช้เครื่องมือ  ซึ่งอาจทำได้โดยใช้สายตา

 

 

 

                     การคะเนความยาว เป็นการบอกความยาวหรือระยะทางให้ได้ใกล้เคียงความเป็นจริง โดยไม่ใช้         เครื่องมือ

                         ความคลาดเคลื่อนจากการคะเนความยาว  หาได้โดยนำความยาวที่คะเนไว้หักออกจากความยาวที่แท้จริงของสิ่งที่ต้องการวัด

2.  การชั่ง

3.  การตวง

สร้างโดย: 
นางสาวกุลธิดา เรณะสุระ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์