ชนิดของปรง

รูปภาพของ rnb33253

 

1.  ชื่อทางพฤกษศาตร์    : Cycas  Siamensis
     วงศ์    :  CYCADACEAE
     ชื่อที่เรียก     :  ในไทยทั่วๆ  ไปเรียก  ปรง,  ปรงป่า  ทางพายัพเรียกมะพร้าวเต่า


2.  ชื่อทางพฤกษศาสตร์ :  Stangerias
     ลักษณะทั่วไป           :  จัดอยู่ในพวกพืชไม่มีดอกแท้ (Gymnosperm) ลักษณะคล้ายปรงและเฟิน ส่วนของลำต้นจะอยู่ใต้ดินอวัยวะสร้างเซลล์เพศเกิดเป็นกลุ่มรวมกันที่ปลายยอดกลางกลุ่มใบ
    
 

3.  ชื่อทางพฤกษศาตร์    :  Sago-palm family
      ชื่อที่เรียก                 :   ปรงซาเมีย, ปรงแมกซิกัน
      ลักษณะทั่วไป          :  จัดอยู่ในพวกพืชที่ไม่มีดอกแท้ (Gymnosperm) อวัยวะสร้างเซลล์เพศเกิดเป็นกลุ่มรวมกันที่ปลายยอดกลางกลุ่มใบ มีทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้น ใบและลำต้นคล้ายพืชพวกปาล์ม เจริญเติบโตในที่อากาศเย็น ขยายพันธุ์โดยเมล็ด

 

จัดทำโดย : เด็กหญิงภัคจิรา ณัฐกานต์กิจ

               เด็กหญิงประภัสสร ตรียาวุฒิวาทย์

 


    

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177 

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

อ่านรายละเอียด http://www.thaigoodview.com/node/159116

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 79 คน กำลังออนไลน์