ไทรใบยาว

รูปภาพของ rnb33954

 

ที่มา : http://picdb.thaimisc.com/n/nattiwuth/548-3.jpg 

ชื