การดูเเลรักษา

รูปภาพของ rnb33969

 

การดูเเลรักษาพลูด่าง

เเสง             ต้องการแสงแดดมาก ถ้าขาดแสงหรือแสงไม่พอ สีของใบจะซีดไม่สวย


อุณหภูมิ             ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 - 24 องศาเซลเซียส


ความชื้น            ชอบความชื้นพอสมควร ถ้าหากอากาศภายในห้องแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้

น้ำ                   ควรให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนอาจจะให้มากกว่านี้ก็ได้โดยเช็คจากผิวหน้าดินในกระถาง


ดินปลูก              ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน


ปุ๋ย                   ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำอย่างเจือจางรดเดือนละ 1 ครั้ง


กระถาง              ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระถางบ่อย 2-3 ปี อาจจะเปลี่ยนสักครั้งก็ได้


โรคและแมลง       ต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี

จัดทำโดย ด.ญ.วัตถารณ์ นาคสู่<