สภาพการเพาะปลูก

รูปภาพของ rnb33265

 

สภาพการเพาะปลูก

          หน้าวัวที่ปลูกเป็นการค้าของประเทศไทยนั้น มีพันธุ์ดวงสมร ซึ่งมีจานรองดอกสีแดง เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากที่สุด เนื่องจากสีสดใส ให้ผลผลิตสูง ปลูกเลี้ยงง่าย ขายได้ราคาดี รองลงมาได้แก่พันธุ์จานรองดอกสีขาว ได้แก่ขาวนายหวานและจานรองดอกสีส้ม ได้แก่ พันธุ์ผกามาศ

          การปลูกเลี้ยงหน้าวัวอาจกล่าวว่าทำได้ไม่ยาก เพียงแต่รู้นิสัยของหน้าวัว เช่น เป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง เครื่องปลูกโปร่ง มีการระบายนํ้าดี ต้องการร่มมากกว่าแดด อุณหภูมิไม่ควรตํ่ากว่า 13 เซลเซียส และไม่ชอบลมโกรก หน้าวัวจะเติบโตได้ดีในดินร่วนและสภาพที่มีความชื้นสูงแสงรำไรและมีลมพัดผ่านไม่แรงนักสิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงคือปริมาณแสงแดดที่ต้นได้รับ เพราะแสงแดดมากเกินไปจะทำให้ใบเหลือง สีดอกซีดและเป็นรอยไหม้ แต่ถ้าได้รับแสงน้อยเกินไปจะทำให้ใบมีสีเขียวเข็ม ออกดอกน้อย ปริมาณแสงที่เหมาะสมคือประมาณ 20 - 30 % จะทำให้ต้นออกดอกดก คุณภาพดอกดี วัสดุปลูก ที่นิยมใช้กันมากคือ อิฐมอญทุบ ถ่านกาบมะพร้าว ใบไม้ผุ กะลาปาล์มน้ำมัน การปลูกในกระถางส่วนผสมของดินใช้ดินร่วน 2 สวน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 สวน ทรายหยาบ 1 สวน

          การเริ่มเลี้ยงหน้าวัวเพื่อให้ได้ผลดีนั้น ควรมีการเตรียมงานเป็นขั้น ๆ เพื่อที่พืชจะได้ไม่ชะงักการเจริญเติบโต ทั้งนี้เพราะการขนย้ายและการนำไปเลี้ยงในที่ใหม่ ซึ่งมักจะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั้น ย่อมจะทำให้ชะงักการเจริญเติบโต

          ดังนั้น ถ้ามีการเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยแล้ว ปัญหาเรื่องการชะงักการเจริญเติบโตของพืชก็จะลดลงไปได้มาก 

จัดทำโดย : ด.ญ. สุรีรัตน์ จารุอริยานนท์ และ ด.ญ. สุวิชญา แดงตะโก

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177 

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

อ่านรายละเอียด http://www.thaigoodview.com/node/159116

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์