การตัดดอก

รูปภาพของ rnb33265

 

การตัดดอก

          การตัดดอก เพื่อส่งจำหน่ายนั้น ผู้ตัดควรจะเลือกเฉพาะดอกที่ปลีดอกเปลี่ยนสีแล้ว ? – 2/3 ของทั้งหมด ปกติควรกระทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าปลูกจำนวนมากอาจตัดดอก 2 ครั้งก็ได้ เมื่อตัดแล้วจะต้องจุ่มดอกในนํ้าละลายมาลาไธออน เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟที่อาจติดมากับดอก จากนั้นผึ่งให้ดอกแห้ง แล้วบรรจุหีบห่อ หรือเก็บรักษา ณ อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส เพื่อรอการบรรจุหีบห่อ

          การบรรจุหีบห่อนั้นแตกต่างกันไป ขึ้นกับผู้จำหน่าย เช่น ปักปลีดอกลงในฝอยกระดาษ แล้วโน้มให้ก้านดอกราบลง หรือโน้มปลีดอกให้ขนานกับก้านดอก โดยมีหรือไม่มีกระดาษไขกั้นก็ได้ แล้ววางราบบนฝอยกระดาษหรืออาจสอดดอกในถุงพลาสติก ซึ่งเจาะให้ปลีดอกผ่านออกมาได้ แล้วสอดปลีดอกลงในฝอย กระดาษและโน้มก้านดอกลง หลังจากวางดอกได้ 1 แถวแล้ว ผู้บรรจุหีบห่อจะฉีดนํ้าลงรอบ ๆ ดอกและก้านดอก เพื่อให้ความชื้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นการผลิตดอกหน้าวัว เพื่อส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ
ของมลรัฐฮาวาย

จัดทำโดย : ด.ญ. สุรีรัตน์ จารุอริยานนท์ และ ด.ญ. สุวิชญา แดงตะโก

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177 

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

อ่านรายละเอียด http://www.thaigoodview.com/node/159116

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์