การจัดสวนโดยใช้ต้นข่อย

รูปภาพของ rnb32488

การจัดสวนโดยใช้ต้นข่อย

 

ผู้จัดทำ :

1. นางสาวมัทรี แจ่มนิยม ม. 3/1 (คนซ้าย)

2. เด็กหญิงนุชนาฎ แท่นทอง ม. 1/1 (คนขวา)

โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

 

 

 

                           ในสมัยนี้ เรื่องสวนเรื่องต้นไม้เป็นที่นิยมและกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตไป