โรงเรือน

รูปภาพของ rnb33265

 

โรนเรือน

           เนื่องจากหน้าวัวเป็นพืชที่ต้องการร่มมากกว่าแดด และไม่ชอบลมโกรก ดังนั้นโรงเรือนจึงเป็นสิ่งจำเป็น ลักษณะของโรงเรือนควรเป็นเรือนไม้ระแนง ซึ่งขนาดไม้ระแนงที่ใช้กันโดยปกติก็คือ 1 X 1 นิ้ว หลังคาของโรงเรือนนับว่ามีความสำคัญมากโดยเฉพาะการที่ไม้ระแนงจะต้องตีให้ไม้ระแนงขนานกันในแนวทิศ เหนือ – ใต้ เพื่อที่จะให้แสงแดดที่ลอดผ่านไม้ระแนงลงมา ก็จะมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา จึงไม่ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชได้รับแสงแดดโดยตรงตลอดทั้งวัน
          สำหรับระแนงด้านข้างหรือฝาด้านตั้งทางทิศตะวันออก และตะวันตกให้ตีตามนอน เพื่อให้ต้นหน้าวัวได้รับแสงแดดสมํ่าเสมอทั่วกัน ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น จำนวนดอก ขนาดดอกและความยาวก้าน ถ้าหน้าวัวได้รับแสงแดดมากจะทำให้ใบเหลือง ขอบใบไหม้ ต้นชะงักการเจริญเติบโต แต่ถ้าร่มเกินไปใบหน้าวัวจะมีการเจริญเติบโตดี ใบสีเขียวเข้ม หนา แต่ดอกไม่ดก

          สำหรับโรงเรือนที่ต้องการประหยัด อาจใช้ไม้ไผ่ หรือไม้รวกซีกตีแทนไม้ระแนงก็ได้ แต่ควรจะตีหงายขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดการเจาะไชของมอด หรือถ้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ก็นำไม้ไผ่หรือไม้รวกไปแช่นํ้าไว้ 2-3 อาทิตย์เป็นอย่างน้อย แล้วจึงนำมาใช้ก็จะดียิ่งขึ้น

          การตีระแนงด้านข้างของโรงเรือน ไม่จำเป็นต้องพิถีพิถันนัก อาจจะประหยัดได้โดยการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง พอเป็นเครื่องบังไม่ให้แสงแดดลอดเข้ามามากเกินไป อีกทั้งเพื่อป้องกันกระแสลมแรง ๆ ด้วย เพราะกระแสลมจะช่วยพัดพาเอาความชื้นภายในโรงเรือนไป ความสูงของโรงเรือนไม่ควรต่ำกว่า 2.50 เมตร

          ส่วนภายในโรงเรือนที่ใช้วางกระถางต้นหน้าวัว ควรให้ชื้นอยู่เสมอเพราะหน้าวัวต้องการความชื้นสูง จึงควรที่จะใช้ทรายหรือแกลบปูพื้นหนาอย่างน้อย 6 นิ้ว ทุบให้แน่นแล้วจึงปูด้วยอิฐมอญอีกชั้นหนึ่งก็ได้ ทำให้มีการระบายนํ้าสะดวก และทำให้โรงเรือนมีความชื้นสูง การปลูกหน้าวัวอาจไม่ต้องสร้างโรงเรือนไม้ ระแนงก็ได้ ซึ่งเป็นการประหยัดโดยอาศัยร่มเงา เป็นที่ปลูกหรือตั้งกระถางหน้าวัว แต่ไม่ควรเป็นที่ร่มทึบ ควรมีแสงส่องผ่านได้บ้าง เช่น ที่ภูเก็ต มีการปลูกหน้าวัว ซึ่งมีลักษณะเหมือนเปลวเทียนใต้ร่มเงาของต้นยาง ในสวนยาง ซึ่งสามารถให้ผลผลิตดอกสูง

 

ภาพโดย : http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201303/04/615608122.jpg

จัดทำโดย : ด.ญ. สุรีรัตน์ จารุอริยานนท์ และ ด.ญ. สุวิชญา แดงตะโก

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177 

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

อ่านรายละเอียด http://www.thaigoodview.com/node/159116

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์