ถิ่นกำเนิดของต้นวาสนา (ไนจีเรีย)

รูปภาพของ rnb33264

 

ถิ่นกำเนิดของต้นวาสนา (ไนจีเรีย)

ไนจีเรีย (อังกฤษ: Nigeria) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (อังกฤษ: Federal Republic of Nigeria)

เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตก เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกา ไนจีเรียได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

เมื่อพ.ศ. 2542 หลังจากที่มีการปกครองโดยเผด็จการทหารหลาย คนที่โหดร้ายและคดโกง มานาน 16 ปี ระหว่างปี

พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2542 ไนจีเรียปกครองโดยเผด็จการทหารที่ชิงอำนาจด้วยการรัฐประหาร (ยกเว้นสาธารณรัฐที่ 2 ในช่วง

พ.ศ. 2522-2526) ไนจีเรียมีอาณาเขตทางตะวันตกติดต่อกับเบนิน ทางตะวันออกติดต่อกับ ชาดและแคเมอรูน

ทางเหนือติดต่อกับไนเจอร์ ทางใต้ติดต่