ทำไมต้นเสลาจึงเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

รูปภาพของ rnb33979

เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ มีกิจกรรมที่ต้องทำมากมาย และกิจกรรมหนึ่งคือ เลือกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ความคิดแรกๆ ชื่อต้นไม้ต่างๆถูกรายเรียงเป็นตัวเลือกแต่เมื่อหาข้อมูลเพิ่มกลับพบว่า  หลายๆ ชื่อเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด  หรือประจำมหาวิทยาลัยไปหมดแล้ว  ในที่สุดคณะกรรมการก็สรุปว่า  ควรเสนอ “ต้นเสลา”  ให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณา 
เนื่องจากเป็นพรรณไม้ที่พบมากในเขตภาคเหนือตอนล่าง  โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม-มีนาคม ของทุกปี ชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรจะเห็นดอกเสลาบานสพรั่ง ต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เนื่องด้วยการรับพระราชทานปริญญาบัตรของทุกปี มักจะเป็นเดือนธันวาคม เดือนที่เสลาบาน

 

 

 

 

 

 

 ผู้จัดทำ

 
1.เด็กหญิงอารดา แก้วกัลยา 
2.เด็กหญิงอัญณิฌา  มียอด
 
โรงเรียนราชินีบูรณะ   

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177 

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

อ่านรายละเอียด http://www.thaigoodview.com/node/159116

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์