ปาล์มสิบสองปันนา [*ปาล์มที่มีในโรงเรียนราชินีบูรณะ]

รูปภาพของ rnb33966

สิบสองปันนา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix roebelenii    O'Brien
ชื่อวงศ์:   PALMAE
ชื่อสามัญ:  Dwarf  date  palm
ลักษณะวิสัย: ปาล์ม
ลักษณะทั่วไป: สิบสองปันนาเป็นปาล์มในตระกูลอินทผาลัม  เชื่อกันว่าสิบสองปันนาต้นเดิมที่เป็นปาล์มนั้น  เป็นต้นอินทผาลัมที่ไม่มีหน่อ  สิบสองปันนาเป็นปาล์มที่มีลำต้น
เดี่ยวโดดๆ  สูงประมาณ 1.8 เมตร  ใบเป็นใบแบบขนนก  ทางใบยาว 1 ฟุต  ถึง 1.5 ฟุต โค้งงอลงด้านล่าง  ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน  ส่วนใต้ใบจะมีสีเขียวอ่อนปนเทาคล้าย
กันแป้งเคลื่อนที่อยู่
ประโยชน์: ใช้เป็นไม้ประดับสวนทั่วไป
แสง  - ต้องการแสงแดดตลอดวัน
น้ำ  - ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
ดิน  - ดินร่วนที่มีการระบายน้ำได้ดี  น้ำไม่ขังแฉะ
ปุ๋ย  - ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 2 ครั้ง
การขยายพันธุ์: โดยการเพาะเมล็ด  และแยกหน่อ
โรคและแมลง  - เพลี้ยแป้ง  ตั๊กแตนกินใบ  และหนอนม้วนใบ
การป้องกันและกำจัด  - ฉีดพ่นด้วยยามาลาไธออน  หรือไดเมธไธเอธ  หรือจะใช้ยาดูดซึมพวกไซกอนก็ได้

 

 

ผู้จัดทำ : ด.ญ.ปรานต์วาสน์ ศรีอนันต์ และ ด.ญ.รติวรรณ คชศิลา