พลูช้าง

รูปภาพของ rnb33969

พลูช้าง

พลูช้าง

ภาพโดย : http://www.go4get.com/gimage2008/080707997234953.jpg

    

 ลักษณะทั่วไปของต้นพลูช้าง 
 ต้น : เป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นอวบ และชอบอาศัยเกาะตามไม้ยืนต้น ลำต้นโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ราว ๆ 1 ซม.


 ใบ : จะเป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน เป็นสีเขียวเข้ม ลักษณะใบจะเป็นแผ่นรูปไข่เบี้ยวแกมรูปรี ขอบใบเรียบ ตรงปลายใบเรียวแหลมส่วนโคนใบจะ กลม หรือจะเว้าเป็นรูปหัวใจตื้น ๆ มีเส้นใบเห็นเด่นชัด ใบจะมีความกว้างประมาณ 6.5-15 และยาวประมาณ 12.5-25.5 ซม.