ราชินีหินอ่อน(พลูฝรั่ง)

รูปภาพของ rnb33969

ราชินีหินอ่อน(พลูฝรั่ง)

 

ราชินีหินอ่อน

ภาพโดย : http://koratvillage.com/news/tree/images/tree02ka3.jpg

ชื่อสามัญ : Marble Queen

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scindapsus aureus.

ตระกูล : ARACEAE

ลักษณะทั่วไป
ราชินีหินอ่อนเป็นพรรณไม้ที่มีเถาเลื้อยลำต้นมีความยาวประมาณ1015เมตรลำต้นอ่อนอวบน้ำมีสีเขียวและมีรากยึดเกาะออกตามต้น ใบแตกออกตามข้อต้นลักษณะคล้ายใบพลูใบมนป้อมปลายใบแหลมโคนใบบนเว้าเล็กน้อยลักษณะคล้ายรูปหัวใจขนาดใบกว้างประ
มาณ46เซนติเมตรยาวประมา
ณ5
8เซนติเมตรผิวใบเรียบสีเขียวและมีลายประสีขาวหรือเป็นแถบสีขาวนวลคล้ายกับลายหินอ่อน

การเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นราชินีหินอ่อนไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดบารมีที่กว้างใหญ่เพราะ ราชินีหินอ่อนเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้ต้นราชินีหินอ่อนเป็นพรรณไม้เลื้อยที่แผ่ขยายลำต้นออกไปกว้างไกลและสวยงามแสดงถึงความกว้างใหญ่ของอำนาจและ
บารมีนั่นเองและยังมีความเชื่ออีกว่าบ้านใดปลูกราชินีหินอ่อนไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศัยเพราะ

ลักษณะใบของราชินีหินอ่อนมีสีสวยงาม อ่อนนุ่มละเอียดละออคล้ายหินอ่อน ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นราชินีหินอ่อนไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร

การปลูกการปลูกแบ่งเป็น 2 วิธี
1) การปลูกในกระถางเพื่อใช้ประดับภายในและภายนอกอาคาร
   1.1 การปลูกในกระถางทรงสูงขนาด 8-14 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : แกลบผุ ; -ขุยมะพร้าว : ดินร่วน อัตราอย่างละ 1 ส่วนผสม         ดินปลูกเมื่อนำต้นราชินีหินอ่อนไปปลูกในกระถางแล้ว ให้ใช้ไม้หลักที่หุ้ม ด้วยกาบมะพร้าวปักไว้ตรงกลางกระถาง
       เพื่อให้ลำต้นเลื้อยและยึดเกาะ
   1.2 การปลูกในกระถางแขวนทรงปากแบนหรือ ทรงสูงนาดเล็กก็ได้ขนาดกระถาง 6-8 นิ้ว อัตราส่วนดินปลูกเช่นเดียวกับข้อ 1.1        วิธีนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ลำต้นห้อยลงมาข้างล่างโดยการแขวนห้อยหรือวางไว้บนวัสดุที่สูงเพื่อให้ลำต้นห้อยลงมาข้างล่างได้อย่าง
       สวยงาม ทั้งสองวิธีที่กล่าวมาควรเปลี่ยนกระถางทุก 2-3ปีหรือแล้วแต่ความเหมาะสมของทรงพุ่มเพราะการขยายตัวของรากแน่น
       เกินไป และเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินเดิมที่เสื่อมสภาพไป

2) การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 20 x 20 x 20 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน    อัตรา1:1ผสมดินปลูกหลังจากนั้นให้ใช้ไม้หลักปักหรือทำร้านให้เลื้อยเพื่อการยึดเกาะคนไทยโบราณนิยมปลูกไว้บริเวณโคนต้น
   ไม้ยืนต้นหรือตามกำแพงรั้ว เพื่อให้ลำต้นราชินีหินอ่อนเลื้อยเกาะไปตามธรรมชาติ บางครั้งนิยมปลูกเป็นกลุ่มให้เลื้อยคลุมผิวดิน    เพื่อตกแต่งสวนในพื้นที่ขนาดเล็กก็ได้

จัดทำโดย ด.ญ.วัตถารณ์ นาคสู่สุข เเละ ด.ญ.ภัทรวดี รุ้งพราย

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์