สนสามใบ

รูปภาพของ rnb33248

 

 สนสามใบ 

ชื่อพันธุ์ไม้ : สนสามใบ


ชื่อสามัญ :  Kesiya pine, Khasiya pine

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pinus kesiya Royle ex Gordon


วงศ์ :  PINACEAE

 

ชื่ออื่น : เกี๊ยะเปลือกแดง (ภาคเหนือ), เกี๊ยะเปลือกบาง (เชียงใหม่), จ๋วง (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), เชี้ยงบั้ง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), แปก (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน-เพชรบูรณ์), สนเขา สนสามใบ (ภาคกลาง)


ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้นสูง 10–30 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกสีน้ำตาลอมชมพูอ่อนล่อนเป็นสะเก็ด มียางสีเหลืองซึมออกมาตามรอยแตก ใบเป็นใบเดี่ยว ติดกันเป็นกลุ่มละ 3 ใบ ออกเป็นกระจุกเวียนสลับถี่ตามปลายกิ่ง ออกดอกเป็นช่อ แยกเพศ ช่อดอกเพศผู้สีเหลือง ติดกันเป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ผลออกรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า Cone (โคน) รูปไข่ สีน้ำตาล มีเมล็ดจำนวนมาก

สถานที่ที่เหมาะสม : ดินร่วน ดินร่วนปนทราย


ถิ่นกำเนิด : ประเทศพม่า 

ลักษณะ : สนสามใบ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 35 – 45 เมตร ลำต้นเปลา ตรง มีเรือนยอดเป็นพุ่มกลม ขณะมีอายุยังน้อย เรือนยอดจะมีรูปปิรามิด

ใบ มีลักษณะเป็นชนิดใบเดี่ยว ขนาดเล็ก เรียวยาวเป็นรูปเข็ม รวมเป็นกระจุก (fasicle) กระจุกละ 3 ใบ มีความยาวประมาณ 12-25 ซม. หนาประมาณ 0.5-1.0 มม. มีสีเขียวอ่อน มีท่อน้ำมัน 3-5 ท่อต่อผิวใบ โคนของกระจุกใบ หรือกลุ่มใบจะมีเยื่อหุ้มสีน้ำตาลอมเทายาวประมาณ 0.5-1.5 ซม. ดอก

ดอกตัวผู้ (male inflorescence) เป็นรูปทรงกระบอกยาวประมาณ 2-3 ซม. บอกเป็นกลุ่มรวมกัน แต่ละดอกกว้างประมาณ 0.5 ซม. ระยะแรก ๆ จะมีสีเหลืองซีด ๆ หรือน้ำตาลอ่อน เมื่อแก่จัดจะมีสีออกสีม่วง  

ดอกตัวเมีย (female strobili) มีสีม่วงอมเขียวเป็นเกล็ดเล็กๆ เรียงสลับเวียนกันแต่ละเกล็ด ด้านล่างของเกล็ดมีกาบรองรับอยู่ ดอกตัวเมียที่เจริญเต็มที่ จะมีรูปกรวย จะออกช่วงเดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์ในแต่ละดอกจะมี blact ซึ่งมี 2 ovules ช่วงที่ blact เปิดอ้า ovule ก็พร้อมรับละอองเกสรตัวผู้แล้วพัฒนาเป็นผล (cone) 

ผล ผลอ่อนมีลักษณะกลมสีเขียว ขนาด 5.8 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 ซม. แล้วยืดยาวขึ้น เมื่อแก่จัดจะมีสีน้ำตาล cone scale จะอ้าออกเปิดโอกาสให้เมล็ดใต้เกล็ด 1-2 เมล็ด ขนาด 0.3-0.5 ซม. หลุดร่วงออกมา แต่ละผลมีปริมาณเมล็ดแตกต่างกัน

เมล็ด เมล็ดรูปรี ๆ ยาวประมาณ 1.5-2.5 ซม. จะมีครีบสีขาวบางเป็นปีก ช่วยในการปลิวกระจายไปตามลม และเป็นการกระจายพันธุ์ไม้สนสามใบ 

ลักษณะเนื้อไม้ สีเหลืองถึงน้ำตาลอ่อน หรือน้ำตาลแกมชมพู มักมีริ้วสีแก่กว่าสีพื้นผ่านเสี้ยนตรง เนื้อละเอียด ตบแต่งง่าย เนื้อไม้มีความแข็งประมาณ 405 กก. ความแข็งประมาณ 1,055 กก./ตร.ซ.ม. ความทนทานตามธรรมชาติ ตั้งแต่ 3-4 ปี เฉลี่ยประมาณ 3.2 ปี ถ้าใช้ในร่มทนทานดี

 

การใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้โดยตรง มีการนำมาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่ในที่ร่ม ตู้ โต๊ะ เครื่องเรือน ลังใส่ของไม้บุผนังที่สวยงาม เสา กระโดงเรือใบ ประตู หน้าต่าง ไม้บาง อุปกรณ์การเกษตร ของเล่นเด็กที่ทำด้วยไม้เพื่อส่งนอก เนื่องจากเนื้อไม้มีสีค่อนข้างขาวเป็นที่นิยมของตลาดในยุโรป ญี่ปุ่นและอเมริกา
2. ใช้ในการทำเยื่อกระดาษ เนื้อไม้ของสนสามใบเหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเยื่อกระดาษคุณภาพดี มีเส้นใยยางประมาณ 3.13 มม.
3. การใช้ประโยชน์จากน้ำมันและชันสน มีการเจาะน้ำมันและชันสน (Oleoresin) จากไม้สนสามใบในป่าธรรมชาติในสภาพที่ยังยืนต้นอยู่ โดยวิธีการใช้ไฟเผาตรงรอยเจาะ ยางที่เจาะได้จากลำต้น นำเอาไปกลั่นได้น้ำมันและชันสน น้ำมันและชันสนจากสนสามใบมีคุณภาพที่ดีที่สุดในพวกตระกูลสนด้วยกัน น้ำมันสนใช้ผสมยา ทำการะบูนเทียม ผสมสี ทำสบู่ ฯลฯ ส่วนชันสนนำไปใช้ในกิจการอุตสาหกรรมทำกระดาษ ผ้าสีดอก น้ำมันวานิช กาว และยางสังเคราะห์ใช้ถูกคันชักที่ใช้สีเครื่องดนตรีต่าง ๆ เช่น ไวโอลิน ซออู้ ซอด้วง
4. ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร ในสภาพตามธรรมชาติไม้สนสามใบจะขึ้นกระจัดกระจายอยู่บริเวณต้นลำธารของประเทศ ส่วนใหญ่จะขึ้นปะปนกับไม้ก่อหรือไม้จากป่าเต็งรัง ไม้สนสามใบเป็นไม้ที่สำคัญชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในการปลูก เพื่ออนุรักษ์น้ำให้กับพื้นที่ต้นน้ำลำธาร

 

 

 

 

จัดทำโดย... ด.ญ.ฐิติกานต์  อายุยืน และ ด.ญ.อรอนงค์  ศรีภัทราพันธุ์ 

กลับหน้าเดิม 

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์