ความสำคัญ

          ความสำคัญของราชพฤกษ์

          ด้วยชื่ออันเป็นมงคล ตลอดจนการมีดอกสีเหลือง และด้วยคุณลักษณะที่ดีต่าง ๆ ทำให้ราชพฤกษ์ ถูกเลือกให้เป็นชื่อของงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้:
          1. คำว่า “ราชพฤกษ์”ตามศัพท์ หมายถึงต้นไม้ของพระราชาซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ใช้พรรณไม้ ต้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งแรกซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้องการเฉลิมฉลองวโรกาสอันเป็นมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี
และทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา
          2. ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำชาติไทย (ตามประกาศของกรมป่าไม้) และดอกไม้ประจำชาติ ไทย (ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ) ด้วยเหตุผลที่ว่าราชพฤกษ์มีดอกที่มีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย ทั้งในด้านศาสนา (สีเหลืองเป็นสีจีวรของพระสงฆ์) และพระมหากษัตริย์ (สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) เป็นที่น่าสังเกตว่า ราชพฤกษ์ เป็นทั้งต้นไม้ และดอกไม้ประจำชาติไทย ซึ่งไม่ค่อยได้พบในพรรณไม้ชนิดอื่นของต่างประเทศ ที่มักจะใช้พรรณไม้ ชนิดหนึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติ และอีกชนิดหนึ่ง เป็นดอกไม้ประจำชาติ
          3. ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่คณะกรรมการปลูกต้นไม้แห่งชาติ ชักชวนให้ชาวไทยทั่วราชอาณาจักร ร่วมใจกันปลูกเป็นจำนวน ๙๙,๙๙๙ต้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา (๕รอบ) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และสวนหลวง ร. ๙
ซึ่งเป็นสวนที่พสกนิกร พร้อมใจกันสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ก็ได้ปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ บริเวณสวนมหาราช ตั้งแต่บริเวณถนนหลักเข้าสวนหลวง ร. ๙ ตรงเข้าสู่หอรัชมงคล
          4. ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ในตำนานของสมัยรัตนโกสินทร์และนำมาใช้ในพิธีสำคัญ ๆ เช่น พิธีลงหลักเมือง ใช้เป็นเสาเอกในการก่อสร้างพระตำหนัก ใช้ไม้ทำคทาจอมพล และยอดธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร
          5. ราชพฤกษ์เป็นพรรณไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย และคนไทยได้นำส่วนต่าง ๆ ของต้น ราชพฤกษ์มาใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัยโบราณกาล ประโยชน์อเนกประสงค์ของราชพฤกษ์ คือ ปลูกเป็นไม้ประดับ เป็น ๑ ใน ๙ ของไม้มงคล และทุกส่วนของลำต้นมีสรรพคุณทางยา
ตามตำราแพทย์แผนไทย

ภาพโดย เด็กหญิง ลภาวัน สถิรรัตน์ และ เด็กหญิง สัจจพร งามยิ่งยศ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 104 คน กำลังออนไลน์