การปลูก และการเจริญเติบโตของต้นราชพฤกษ์

          การปลูกต้นราชพฤกษ์

          ควรขุดหลุมให้มีระยะห่างระหว่างต้นห่างกันพอสมควรขนาดของหลุมตามความเหมาะสมหากกล้าไม้มีขนาดโตควรขุดหลุมให้มีขนาดประมาณ 50 X 50 เซนติเมตร และลึกประมาณ 50 เซนติเมตรแต่ถ้ากล้าไม้มีขนาดสูง 25-30 เซนติเมตร ขนาดของหลุมควรใช้ประมาณ
30x30 เซนติเมตร และลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมและคลุกเคล้าดินกับเศษปุ๋ยพืชสด แล้วจึงทำการปลูกต้นกล้าที่เตรียมไว้
ในช่วงแรกๆต้นราชพฤกษ์จะเจริญเติบโตได้ช้าในระยะเวลาประมาณ 1-3 ปีแรก หลังจากนั้นต้นราชพฤกษ์จะเจริญเติบโตเร็วขึ้น เปลือกจะเป็นสีน้ำตาลเรียบ มีรากแก้วยาวสีเหลือง และ มีรากแขนงเป็นจำนวนมาก เมื่อต้นราพฤกษ์มีอายุ 4-5 ปี จึงออกดอกและเมล็ด

          การเจริญเติบโตของต้นราชพฤกษ์

          ภายหลังจากที่ต้นราชพฤกษ์ได้รับการปลูกลงไปในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จะเจริญเติบโตช้ามาก โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีแรก แต่หลังจากนั้นก็จะเจริญเติบโตเร็วขึ้น ในระยะแรกของการเจริญเติบโต (early growth) เปลือกเป็นสีน้ำตาลเรียบ มีรากแก้วยาวสีเหลือง รากแขนงขนาดเล็กจำนวนมาก มีปมเล็กๆให้เห็นเด่นชัดใบเลี้ยงโคนใบสีน้ำตาลบางและนูนข้างหนึ่ง กว้าง 1.75-2.00 เซนติเมตร ยาว 1.00-2.75 เซนติเมตร มีเส้นใบ 5 เส้น สำหรับการเจริญเติบโตในระยะถัดมา จะเกิดใบผสมอยู่สลับกัน ใบแรกมีใบย่อย 2,3 และ 4 คู่ตามลำดับ ในตอนแรกใบมีรูปหอกขนาดเล็ก และค่อยๆใหญ่ขึ้น ต้นราชพฤกษ์จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนมีอายุ 4-5 ปี จึงจะให้ดอกและเมล็ด ต้นราชพฤกษ์ที่มีการดูแลโดยให้น้ำอาหารและกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นราชพฤกษ์ที่ขึ้นอยู่ในสภาพตามธรรมชาติโดยไม่ได้รับการดูแล
ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน

ภาพโดย เด็กหญิง ลภาวัน สถิรรัตน์ และ เด็กหญิง สัจจพร งามยิ่งยศ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ