ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนราชินีบูรณะ

รูปภาพของ rnb33951

ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียน : สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ ให้กับคณะครูและนักเรียน พร้อมกับโปรดเกล้าฯให้กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร เป็นผู้แทนพระองค์มาเปิดโรงเรียน และ พระราชทานนามโรงเรียนว่า "ราชินีบูรณะ" เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2462

ปัจจุบันโรงเรียนราชินีบูรณะ จัดการศึกษาเป็นแบบหญิงล้วนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นับจากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนราชินีบูรณะได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 90 ปีแล้ว โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ตามความสนใจ ตามความถนัด และตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

ที่ตั้งปัจจุบัน : เลขที่ 9 ถนนหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา

สีประจำโรงเรียน : สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียน เป็นสีที่บ่งบอกถึงความหนักแน่น ความมั่นคง ... สีขาว หมายถึง การมีจิตใจที่พิสุทธิ์สะอาด รักความยุติธรรม

สัญลักษณ์ : เป็นรูปมงกุฎหน้านาง ด้านในเป็นตัวย่อ ร.ณ. ด้านล่างประกอบด้วยคำขวัญโรงเรียน

คำขวัญ : เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม พร้อมความเป็นไทย

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกราชาวดี

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนราชินีบูรณะเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลภายในปี 2555

เป้าประสงค์ : นักเรียนเป็นกุลสตรีไทย มีศักยภาพเป็นพลโลกที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก

พันธกิจ : * ส่งเสริมความเป็นกุลสตรีไทย
* พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
* พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
* พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล
* เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์