คุณค่าทางโภชนาการ

รูปภาพของ rnb33958

คุณค่าทางโภชนาการ
ยอดอ่อนของกระถิน
100 กรัม ให้พลังงานต่อร่างกาย62กิโลแคลอรี ประกอบด้วยน้ำ 80.7 กรัม คาร์โบไฮเดรต 5
กรัม โป