ข้อมูลทั่วไปของบานไม่รู้โรย

รูปภาพของ rnb32480

ข้อมูลทั่วไปของบานไม่รู้โรย

บานไม่รู้โรยเป็นดอกไม้เมืองร้อนที่ปลูกอยู่ตามบริเวณบ้านและริมรั้วทั่วไป สามารถนำมาใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ แล้วยังมีการนำมาทำเป็นดอกไม้แห้ง เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม แหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gomphrena globosa. L.. 
ชื่อสามัญ :           Globe Amaranth, Bachelor's Bottons, Gomphrena หรือ Everlasting 
ชื่อท้องถิ่น:           ดอกกระดาษ 
ชื่ออื่น :                 กุนนีดอกขาว, กุนหยินขาว, สามเดือนดอกขาว, ตะล่อม, สามปีบ่อเหยี่ว
วงศ์ :                   Amaranthaceae 
ถิ่นกำเนิด ดั้งเดิม   ในอเมริกาใต้และอเมริกากลาง ปัจจุบันพบกระจัดกระจายอยู่ในแถบร้อนของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และทวีปอเมริกา

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 120 คน กำลังออนไลน์