บานไม่รู้โรยดอกขาว

รูปภาพของ rnb32480

บานไม่รู้โรยดอกขาว

 

บานไม่รู้โรย  เป็นต้นไม้ที่ทุกคนรู้จักดีและนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดดอกไม้แต่แท้ที่จริงเรานำมาทำยาสมุนไพร บานไม่รู้โรยมีทั้งสีแดง ชมพู ขาว และในการนำมาทำยาจึงต้องเป็นดอกสีขาว สีขาวเป็นสีที่บริสุทธิ์ เมื่อทำยาแล้วไม่มีสีอะไรมาเจือปน เพราะฉะ นั้นจึงนิยมใช้ดอกสีขาวทำยา
ต้นเตี้ย ใน 1 ต้น จะมีการแตกกิ่งก้านมากมาย ซึ่งมีลำต้นสูงประมาณ 1-2 ฟุต ลำต้น กิ่งก้าน และใบมีขนละเอียดอ่อนนุ่มปกคลุม ลักษณะ สีของลำต้นและกิ่งก้านจะเป็นตัวบ่งบอกสีของดอกได้ ใบ มีลักษณะยาวรี ขอบใบเรียบ ปลายใบจะมีทั้งแหลมและมน ขนาดใบกว้างประมาณ 2-3 ซม.
ยาว 5-7 ซม. ใบมีสีเขียวอ่อนและมีขนละเอียดปกคลุมอยู่ ใบออกเป็นคู่ตรงกันข้าม สลับ กันไปตามข้อของลำต้น (alternate) ดอก เป็นแบบ "Head" มีลักษณะกลม ดอกประกอบด้วยกลีบดอกแข็งสั้น จำนวนมากอัดแน่น รวมกันอยู่เป็นพุ่มกลม เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ 0.5-1.5 นิ้ว ดอกจริงมีขนาดเล็ก ๆ สีเหลืองหรือสีขาวแทรกอยู่ในกลีบประดับซึ่งมีอยู่หลายสี เช่น แดง ขาว ชมพู ม่วงแซมฟ้า บานเย็น พันธุ์ พันธุ์ที่นิยมปลูกและใช้กันมากคือ พันธุ์ดอกสีขาว, ดาว และ ชมพู การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด ลักษณะ: ไม้ล้มลุก พุ่มต้นสูง 1-1.5 ฟุต ลำต้นเป็นข้อๆ บริเวณข้อมักมีสีแดงอมม่วง ใบเดี่ยว รูปไข่ เรียวยาว สีเขียว ปลายใบมน ผิวใบสากระคายมือช่อดอกมีรูปร่างกลม สีขาว มีสีแดงอมม่วง และสีชมพู ก้านดอกยาว ดอกใช้ประโยชน์ได้ทั้งสด และแห้ง การกระจายพันธุ์: อเมริกาเขตร้อน ประโยชน์: ดอก ชนิดดอกสีขาว ใช้เป็นยา ทั้งต้นและราก 
ต้มน้ำดื่มแก้ร้อนใน นิ่ว ตกขาว และขับปัสสาวะ ดอกใช้ทำดอกไม้ประดิษฐ์ บุหงา และเป็นสิ้นค้าส่งออก บานไม่รู้โรย เป็นดอกไม้เมืองร้อนที่ปลูกอยู่ตามบริเวณบ้านและริมรั้วทั่วไปสามารถนำมาใช้ ในงานพิธีกรรมต่างๆ แล้วยัง มีการนำมา ทำเป็นดอกไม้แห้งเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม และเพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูกาลต่างๆได้ตลอดปี พันธุ์ พันธุ์ สตรอเบอรี่ และทีเอสเอ # 3 การปลูก การเพาะเมล็ด เป็นวิธีง่ายและสะดวกที่สุด เมล็ดบานไม่รู้โรย มีเปลือกหุ้มหนา ดังนั้น ก่อนเพาะควรแช่น้ำประมาณ 3-4 ชั่วโมง เพื่อให้ เปลือกหุ้มเมล็ดดูดน้ำจนชุ่มเสียก่อน แล้วจึงนำไปเพาะในกระบะเพาะ ที่มีเถ้าแกลบผสม ทรายอัตราส่วน 4 : 1 รดน้ำ พอชุ่มทุกวันเมล็ด จะงอกภายใน 7-10 วัน พอกล้าเริ่มมีใบจริง 1-2 คู่ ก็ย้ายไปปลูกในแปลง ระยะปลูก ใช้ระยะ 30 x 30 เซนติเมตร หรือ 40 x 40 เซนติเมตร โดยปลูกหลุมละ 1 ต้น การดูแลรักษา การให้ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 10กรัม/ต้น เดือนละครั้ง โดยครั้งแรกใส่หลังจาก ย้ายมาปลูกในแปลงประมาณ 1 สัปดาห์ การให้น้ำ บานไม่รู้โรยทนแล้งได้ดี สามารถให้น้ำสัปดาห์ละครั้งหรือถ้าปลูกในดินทราย ควรให้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเวลาที่เหมาะสม ในการให้น้ำคือ 
เวลาในช่วงเช้าเเพื่อลดการระบาด ของเชื้อรา การเด็ดยอด เพื่อให้บานไม่รู้โรยแตกกิ่งก้านจำนวนมาก จึงมีการเด็ดยอดเมื่อต้นมีความ สูงประมาณ 8-10 นิ้ว ยอดที่เด็ดออกควรยาว ประมาณ 0.5-1 นิ้ว การแตกกิ่งก้านมากจะเป็น การเพิ่มปริมาณดอกมากขึ้นด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์