ปัญหาที่พบ

รูปภาพของ rnb33965

ปัณหาที่พบในต้นปรง

 

 

- ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในการปลูกปรง คือรากเน่า อันเนื่องมาจากผู้ปลูกนั้นไม่เข้าใจในการปลูกอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงใช้วิธีการปลูกแบบไม้ทั่วไป แต่ลืมไปว่าปรง Encephalartos sp. เป็นปรงจากแอฟริกา ซึ่งลักษณะทางธรรมชาติไม่ได้อยู่ในเขตร้อนชื้น ดังนั้นการปลูกจะต้องควบคุมให้มีสภาพใกล้เคียงให้มากที่สุด และการเร่งให้โตเร็วของผู้ปลูกเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้ปรงรากเน่าตายโดยการลดน้ำบ่อยๆ และใช้วัสดุปลูกที่มีอินทรีย์วัสถุสูงเกินไปส่งผลให้กักเก็บความชื้นสูงตามไปด้วยการใช้ภาชนะที่ใหญ่เกินไป จึงควบคุมความชื้นในดินไม่ได้และก็ทำให้รากเน่าในที่สุด การเข้าใจว่าปรงในเขตแอฟริกาชอบแดด จึงนำไปตากแดดตั้งแต่ยังเล็ก แต่แดดในเมืองไทยร้อนมาก ทำให้หัวของปรงเน่าตาย

 

- โรคนั้นไม่ค่อยมีรบกวนจะมีก็แต่แมลงจำพวกไรแดงและเพลี้ยหอย

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์