การเพาะเมล็ดและผลิตกล้าไม้

รูปภาพของ rnb33968

การเพาะเมล็ดและผลิตกล้าไม้การเพาะเมล็ดเพื่อเตรียมกล้าไม้ โดยทั่วไปมี 2 วิธี

1. โดยการหยอดเมล็ดลงในถุงบรรจุดินที่เตรียมไว้และรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ วิธีนี้ไม่ต้องย้ายกล้าลงถุงอีก

2. โดยการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะหรือกะบะเพาะก่อน เมื่อเมล็ดงอกจนมีใบและความสูงประมาณ5-7 ซม. สามารถย้ายกล้าลงถุงชำที่บรรจุดินเตรียมไว้ วิธีที่ 2 จะนิยมใช้มากกว่าวิธีแรก เพราะได้ผลดีกว่าและสะดวก วัสดุที่จะใช้ในกะบะเพาะควรใช้ทรายหยาบปานกลางหรือดินร่วน เพาะโดยหว่านเมล็ดให้กระจายทั่ว ๆ แล้วกลบด้วยทรายอีกชั้นหนึ่งป้องกันไม่ให้เมล็ดกระเด็นเวลารดน้ำ วัสดุที่ใช้ในการเพาะชำ ควรใช้ดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อย จะช่วยให้ กล้าไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นการย้ายกล้าไม้ลงในถุงชำควรย้ายเวลาเช้าหรือเย็นซึ่งอากาศไม่ร?้อนจัดทำให้กล้าไม้ไม่เหี่ยวเฉาและมีอัตราการรอดตายสูง เวลาย้ายควรรดน้ำกล้าให้เปียกชุ่มใช้ไม้ขนาดเล็กแซะกล้าไม้จากแปลงเพาะ ระวังอย่าให้รากขาด วางเรียงในถังน้ำขนาดเล็ก ให้รากกล้าไม้จุ่มอยู่ในน้ำ จำนวนกล้าที่ถอนในแต่ละครั้งไม่ควรจะมากเกินไป รดน้ำในถุงชำให้ดินเปียกชุ่มตลอดทั้งถุงใช้ไม้ขนาดเล็กปลายแหลมแทงดินบริเวณกลางปากถุงให้ลึกเท่าความยาวของรากกล้าไม้ ใส่กล้าไม้ลงไปบีบดินให้แน่นทั้งส่วนคอรากและปลายรากเมื่อย้ายกล้าไม้ลงถุงชำแล้วควรรดน้ำตามให้ทั่วเพื่อช่วยให้กล้าไม้ตั้งตัวได้เร็วการดูแลรักษากล้าไม้ ควรรดน้ำวันละ 2-3 ครั้งให้ดินในถุงเปียกชื้นอย่างทั่วถึงคอยถอนวัชพืชที่ขึ้นในถุงชำออกให้หมด เพื่อป้องกันการแก่งแย่งอาหารกับกล้าไม้ ตลอดจนคอยทำการลิดรากที่โผล่จากถุงชำ เพื่อป้องกันรากชอนไชลงไปในดิน จัดเรียงถุงชำตามลำดับความสูงของกล้าไม้ เพื่อให้กล้าไม้ทุกต้นมีโอกาสได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง ทำให้กล้าไม้มีการเจริญสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน กล้าไม้ตีนเป็ดอายุประมาณ 3 เดือน สามารถย้ายปลูกลงในพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้ได้ และให้ผลดี แต่ปัญหาอยู่ที่ฤดูกาลเนื่องจากเมล็ดตีนเป็ดเก็บราวเดือนมีนาคมการเพาะกล้าจนได้กล้าไม้ในถุงชำอายุ 3 เดือนจึงมักจะช้าไปไม่ทันฤดูกาลปลูก ฉะนั้นควรเตรียมเก็บเมล็ดล่วงหน้าไว้เพื่อนำมาใช้เพาะกล้าเพื่อจะได้กล้าที่มีขนาดพอเหมาะที่จะปลูกได้ในระยะต้นฤดูฝน

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ