การเลือกซื้อ

รูปภาพของ rnb33250

การเลือกซื้อต้นกระดุมทอง

 

1.การเลือกซื้อกระดุม ควรเลือกที่เป็นใบน้ำมาแล้ว สังเกตุได้จากใบจะไม่หนา ไม่มัน และสีจะเขียวสว่างๆ ไม่ใช่สีเขียวคล้ำทึบ และที่สำคัญที่สุด คือสภาพของต้นกระดุมที่ซื้อมา ไม่ควรมีอาการใบเหลือง โคนเหลือง รากไม่ดำไม่ใสละลายหรือมีสีน้ำตาลคล้ำตรงราก โคนต้น หรือใจกลางต้น สำคัญมาก โดยมาก ที่ไม่รอดก็จะมาตรงจุดนี้ คือมีอาการช้ำติดเชื้อ เน่าง่าย รากที่ดี ควรจะขาว ยาว ไม่หักช้ำขาดเป็นสีคล้ำๆ ต้นกระดุมที่ปรับเป็นใบน้ำ และปลูกรอด ผ่านการปรับสภาพจากในร้านมาแล้ว รากจะยาวขาว ถ้ามาใหม่ๆ รากจะสั้นๆกุดๆคล้ำๆ
2.ไม่ควรซื้อต้นกระดุมที่มีขนาดใหญ่มากๆ แก่ อายุมากๆ
3.ไม่ควรซื้อต้นกระดุมที่มีดอก กระเปาะอ่อนของดอก หรือว่า โคนก้านดอก หรือผ่านการตัดดอกมาแล้ว
4.ควรเลือกต้นกระดุมที่รากยาวๆขาวๆ ไม่ใช่รากขาดๆเปื่อยๆสั้นๆกุดๆ ดูจากรูปข้างบน นั่นคือต้นใบน้ำ รากขาวสวยอึ๋ม ผ่านการปรับสภาพให้อยู่รอดในตู้ไม้น้ำมาแล้ว (ต้นอื่นๆรากจะยาวขาวใบเขียวสวย ยกเว้นต้นกระดุมไทยที่อยู่ทางด้านขวามือของเหรียญ ใบโคนต้นจะเหลืองๆ ต้นนี้เพิ่งเอามาจากธรรมชาติ ใบอ่อนปรับเป็นใบน้ำแล้ว
5.ควรสังเกตุโคนต้น บางร้านปลิดใบเก่าใบเหลืองๆทิ้งไปมาก ทำใ