ประวัติและที่มาของชื่อ

รูปภาพของ rnb33262

ประวัติและที่มาของชื่อ
ดอกลีลาวดี หรือชื่อเดิมก็คือ ดอกลั่นทม
ซึ่งคนไทยสมัยก่อนมักเข้าใจว่า เป็นดอกไม้อัปมงคล ไม่นิยมปลูกในบ้าน
แต่มักนิยมปลูกตามวัด หรือป่าช้า รวมถึงที่สาธารณะ
เพราะเหตุที่มักเข้าใจกันว่ามีชื่อใกล้ไปทางคำว่า ระทม หากปลูกจะทำให้มีแต่ความระทม
ความทุกข์ ความเศร้าหมอง แต่ถ้าศึกษาด้านภาษาจริงๆ แล้ว คำว่า ลั่นทม
เป็นคำผสมจากคำว่า "ลั่น" กับคำว่า "ทม" ซึ่งคำว่า "ลั่น" นั้นมีความหมายว่า ละทิ้ง
เลิก คำว่า "ทม" มาจากคำว่า ระทม ความระทม ความเศร้าหมอง
เมื่อนำมารวมกันจึงมีความหมายถึง ละทิ้งความระทม ละทิ้งความเศร้าหมองต่างๆ
นั่นก็คือการมีแต่ความสุขสดใส น