วิธีการดูแล

รูปภาพของ rnb33268

วิธีการดูแล
เสลาเป็นพืชที่มี Permanant lenticel formation bark ( สังเกตจากเปลือกลำต้นมีร่องเล็กๆตามยาวลำต้น ) สำหรับในการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างภายในและภายนอกลำต้นได้ตลอดเวลาอย่างถาวร โดยปราศจากกลไกการควบคุมของปากใบ (stomata)
ในสภาวะของต้นไม้ที่ถูกน้ำท่วมขังนั้น ระบบรากของต้นไม้จะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพที่ขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง เพราะสามารถที่จะนำอากาศหรือออกซิเจนให้ไปสู่ส่วนของระบบราก ยกเว้นน้ำท่วมเกินระดับคอรากสูงๆ
และอีกประการ รากพืชสามารถเปลี่ยนกลไกไปใช้ระบบการหายใจแบบ Citric acid cycle ใช้ออกซิเจน ไปเป็น Lactic acid cycle ไม่ใช้ออกซิเจน(anaerobic espiration) หรือที่เรียกว่าเป็นการหมัก (fermentation) ขึ้นแทนได้ชั่วคราว
และการมีการสภาพผลัดใบเป็นเครื่องชี้ชัดว่า ระบบรากและระบบลำต้นมีความสามารถพักตัวได้ชัดเจน สรุปง่ายว่าโดยทั่วไปทนต่อการท่วมของน้ำ ต้นจะตายหรือไม่ตาย ขึ้นอยู่กับ 7-8 ปัจจัย ที่สำคัญที่สุดก็คือ การขาดธาตุอาหาร เพราะรากหยุดการดูดซึม ซึ่งแก้ได้โดยการให้ปุ๋ยทางใบและน้ำตาลทรายในกรณีที่มีใบที่โตเต็มที่อยู่บนต้น
และสภาวะเครียด (Physiologic stress)กระตุ้นให้เกิดมีการสร้างฮอร์โมนเอทธิลีน (ethylene) ในปริมาณที่สูงกว่าปกติอย่างมาก ทำให้เกิดอาการหลุดร่วงของใบ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์