วิธีการดูแล

รูปภาพของ rnb33268

วิธีการดูแล
เสลาเป็นพืชที่มี Permanant lenticel formation bark ( สังเกตจากเปลือกลำต้นมีร่องเล็กๆตามยาวลำต้น ) สำหรับในการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างภายในและภายนอกลำต้นได้ตลอดเวลาอย่างถาวร โดยปราศจากกลไกการควบคุมของปากใบ (stomata)
ในสภาวะของต้นไม้ที่ถูกน้ำท่วมขังนั้น ระบบรากของต้นไม้จะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพที่ขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง เพราะสามารถที่จะนำอากาศหรือออกซิเจนให้ไปสู่ส่วนของระบบราก ยกเว้นน้ำท่วมเกินระดับคอรากสูงๆ
และอีกประการ รากพืชสามารถเปลี่ยนกลไกไปใช้ระบบการหายใจแบบ Citric acid cycle ใช้ออกซิเจน ไปเป็น Lactic acid cycle ไม่ใช้ออกซิเจน(anaerobic espiration) หรือที่เรียกว่าเป็นการหมัก (fermentation) ขึ้นแทนได้ชั่วคราว
และการมีการสภาพผลัดใบเป็นเครื่องชี้ชัดว่า ระบบรากและระบบลำต้นมีความสามารถพักตัวได้ชัดเจน สรุปง่ายว่าโดยทั่วไปทนต่อการท่วมของน้ำ ต้นจะตายหรือไม่ตาย ขึ้นอยู่กับ 7-8 ปัจจัย ที่สำคัญที่สุดก็คือ การขาดธาตุอาหาร เพราะรากหยุดการดูดซึม ซึ่งแก้ได้โดยการให้ปุ๋ยทางใบและน้ำตาลทรายในกรณีที่มีใบที่โตเต็มที่อยู่บนต้น
และสภาวะเครียด (Physiologic stress)กระตุ้นให้เกิดมีการสร้างฮอร์โมนเอทธิลีน (ethylene) ในปริมาณที่สูงกว่าปกติอย่างมาก ทำให้เกิดอาการหลุดร่วงของใบ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี