ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. ปีการศึกษา 1/2556

รูปภาพของ rsmniphon

                          ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.  ปีการศึกษา 1/2556
                                         โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. 31


การอบรมครูห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่MOU กับ สสวท 170 โรงเรียน ที่ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5 กทม. ระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย.56

       

การอบรมครูที่สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. เรื่องการใช้BlogและการสอบOnline และแนวนโยบายการสอนห้องเรียนพิเศษ
เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 56 ที่ห้องประชุมชวลิต ตัณฑเศรณีวัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3

รายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2556 

 1.ท ๒๑๑๐๑    ภาษาไทย ๑  6.พ๒๑๑๐๑    สุขศึกษา ๑ 11.อ ๒๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๑ 
 2.ค ๒๑๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๑  7.พ๒๑๑๐๒   พลศึกษา ๑

 12.ค๒๑๒๑๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑

 3.ว ๒๑๑๐๑     วิทยาศาสตร์ ๑  8.ศ๒๑๑๐๑    ศิลปศึกษา  ๑  13.ว๒๑๒๑๑  ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
 4.ส๒๑๑๐๑    สังคมศึกษา ๑  9.ง๒๑๑๐๑     การงานอาชีพ ๑  14.อ๒๑๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและพูด
 5.ส๒๑๑๐๒   ประวัติศาสตร์   10.ง๒๑๑๐๒     เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑

15.๒๑๒๑๑  การโปรแกรมเบื้องต้น

กิจกรรมเสริม  
   ก่อนเปิดเรียนในวันที่ 14 พ.ค. 56 ครูมีคลิปวีดีโอ มาฝากให้นักเีรียนดู เพื่อให้เกิดแนวคิด การสร้างโครงงานวิทย์ ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=nL-EwjlRgAs 

กิจกรรมอ่านหนังสือ 5 เล่มต่อภาคเรียน

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

 เครือข่ายผู้ปกครอง  

 

ห้องเรียนครูนิพนธ์

 

BACK

 

 

ด.ช.ณัชนนท์ ดอกไม้กุล ม.1/4 เลขที่7

กลอนภาษาไทย

รูปภาพของ rsm53799

ส่งงานวิดิโอ

 


SCI-Indy ตอน ระเบิดน้ำแข็งแห้ง  

รูปภาพของ rsm53818

 


SCI-Indy ตอน ระเบิดน้ำแข็งแห้ง  

รูปภาพของ rsm53797

 คำกลอน

คำกลอน

•ส่งงานคุณครูนิพนธ์ เรื่องการอับโหลดภาพนิ่ง

รูปภาพของ rsm53797

่้           เรื่อง Sci fighting วิทย์สู้วิทย์(ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2556)

  

 

 •ส่งงานคุณครูนิพนธ์ เรื่องการแทรกวีดีโอ

 

ด.ช.อนุสรณ์ เลิศประจักษ์วงศ์ ม.1/4 เลขที่ 16 ของส่งงานอาจารย์ นิพล ครับ

รูปภาพคำกลอน                                                           

วีดีโอเกี่ยวกับความหน่าแน่นของของเหลวต่างๆ

ชื่อ ด.ช.อนุสรณ์ เลิศประจักษ์วงศ์ ชั้นม.1/4 เลขที่16 รายงานตัวครับ

รูปภาพของ rsm53799

สวัสดีครับ ชื่อ ด.ช. ภคพงศ์  พัฒนากุล ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เลขที่ 6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

รูปภาพของ rsm53818

สวัสดีครับ ชื่อ ด.ช. พิษณุกร หวังบรรจงกุล ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เลขที่ 25 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

สวัสดีคับ ผมชื่อด.ช น้ำเพชร เขียนขาบ มัธยมศึกษาปีที่1/4 เลขที่30 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


 

รูปภาพของ rsm53797

สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช.สิรภพ บุตรสมบัติ  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เลขที่ 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (รายงานตัว)

 

รูปภาพของ rsmniphon

ก่อนเปิดเรียน 1/2556 โครงการ จะประกาศผล ครูที่สร้างBlog ในรายวิชาที่สอน ส่วนประกอบสำคัญที่ต้องมีคือคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียน ครูท่านใดที่ออกแบบห้องเรียน ได้ดูดี น่าสนใจที่สุดจะมีรางวัลพิเศษ  3 รางวัล

ครูนิพนธ์ ผู้ประสานงานโครงการ 

รูปภาพของ rsm53823

สวัสดีครับ ด.ช.พัฒนวิทย์ หมั่นการ ม.1/4 เลขที่ 30 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รายงานตัวครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์