ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. ปีการศึกษา 1/2556

รูปภาพของ rsmniphon

                          ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.  ปีการศึกษา 1/2556
                                         โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. 31


การอบรมครูห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่MOU กับ สสวท 170 โรงเรียน ที่ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5 กทม. ระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย.56

       

การอบรมครูที่สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. เรื่องการใช้BlogและการสอบOnline และแนวนโยบายการสอนห้องเรียนพิเศษ
เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 56 ที่ห้องประชุมชวลิต ตัณฑเศรณีวัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3

รายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2556 

 1.ท ๒๑๑๐๑    ภาษาไทย ๑  6.พ๒๑๑๐๑    สุขศึกษา ๑ 11.อ ๒๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๑ 
 2.ค ๒๑๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๑  7.พ๒๑๑๐๒   พลศึกษา ๑

 12.ค๒๑๒๑๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑

 3.ว ๒๑๑๐๑     วิทยาศาสตร์ ๑  8.ศ๒๑๑๐๑    ศิลปศึกษา  ๑  13.ว๒๑๒๑๑  ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
 4.ส๒๑๑๐๑    สังคมศึกษา ๑  9.ง๒๑๑๐๑     การงานอาชีพ ๑  14.อ๒๑๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและพูด
 5.ส๒๑๑๐๒   ประวัติศาสตร์   10.ง๒๑๑๐๒     เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑

15.๒๑๒๑๑  การโปรแกรมเบื้องต้น

กิจกรรมเสริม  
   ก่อนเปิดเรียนในวันที่ 14 พ.ค. 56 ครูมีคลิปวีดีโอ มาฝากให้นักเีรียนดู เพื่อให้เกิดแนวคิด การสร้างโครงงานวิทย์ ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=nL-EwjlRgAs 

กิจกรรมอ่านหนังสือ 5 เล่มต่อภาคเรียน

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

 เครือข่ายผู้ปกครอง  

 

ห้องเรียนครูนิพนธ์

 

BACK

 

 

ด.ช.ณัชนนท์ ดอกไม้กุล ม.1/4 เลขที่7

กลอนภาษาไทย

รูปภาพของ rsm53799

ส่งงานวิดิโอ

 


SCI-Indy ตอน ระเบิดน้ำแข็งแห้ง  

รูปภาพของ rsm53818

 


SCI-Indy ตอน ระเบิดน้ำแข็งแห้ง  

รูปภาพของ rsm53797

 คำกลอน

คำกลอน

•ส่งงานคุณครูนิพนธ์ เรื่องการอับโหลดภาพนิ่ง

รูปภาพของ rsm53797

่้           เรื่อง Sci fighting วิทย์สู้วิทย์(ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2556)

  

 

 •ส่งงานคุณครูนิพนธ์ เรื่องการแทรกวีดีโอ

 

ด.ช.อนุสรณ์ เลิศประจักษ์วงศ์ ม.1/4 เลขที่ 16 ของส่งงานอาจารย์ นิพล ครับ

รูปภาพคำกลอน                                                           

วีดีโอเกี่ยวกับความหน่าแน่นของของเหลวต่างๆ

ชื่อ ด.ช.อนุสรณ์ เลิศประจักษ์วงศ์ ชั้นม.1/4 เลขที่16 รายงานตัวครับ

รูปภาพของ rsm53799

สวัสดีครับ ชื่อ ด.ช. ภคพงศ์  พัฒนากุล ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เลขที่ 6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

รูปภาพของ rsm53818

สวัสดีครับ ชื่อ ด.ช. พิษณุกร หวังบรรจงกุล ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เลขที่ 25 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

สวัสดีคับ ผมชื่อด.ช น้ำเพชร เขียนขาบ มัธยมศึกษาปีที่1/4 เลขที่30 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


 

รูปภาพของ rsm53797

สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช.สิรภพ บุตรสมบัติ  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เลขที่ 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (รายงานตัว)

 

รูปภาพของ rsmniphon

ก่อนเปิดเรียน 1/2556 โครงการ จะประกาศผล ครูที่สร้างBlog ในรายวิชาที่สอน ส่วนประกอบสำคัญที่ต้องมีคือคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียน ครูท่านใดที่ออกแบบห้องเรียน ได้ดูดี น่าสนใจที่สุดจะมีรางวัลพิเศษ  3 รางวัล

ครูนิพนธ์ ผู้ประสานงานโครงการ 

รูปภาพของ rsm53823

สวัสดีครับ ด.ช.พัฒนวิทย์ หมั่นการ ม.1/4 เลขที่ 30 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รายงานตัวครับ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 390 คน กำลังออนไลน์