พระราชประวัติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

รูปภาพของ rnb33263

พระราชประวัติ

 

พระราชสมภพ

                 สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๔) กับ สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาเป็น
สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา) ประสูติ ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกร์ แรม ๗ ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน จุลศักราช ๑๒๒๕ ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม
พุทธศักราช ๒๔๐๖ ครั้นเมื่อประสูติครบสามวันและครบหนึ่งเดือน ได้ มีการสมโภชตามอย่างโบราณราชประเพณี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระ ราชทานพระนามเมื่อพระองค์มีพระชันษาครบหนึ่งเดือนว่า พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้า เสาวภาผ่องศรี สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถทรงมีพระเชษฐา ๒ พระองค์ พระเชษฐภคินี ๒ พระองค์ และพระอนุชา ๑ พระองค์ ที่ประสูติร่วมพระอุทรในเจ้าจอมมารดาเปี่ยม คือ
                  ๑. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย (พ.ศ. ๒๓๙๙-๒๔๑๖)
                  ๒. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ (พ.ศ. ๒๔๐๑-๒๔๖๕)
                  ๓. สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสี พระองค์แรกในรัชกาลที่ ๕) (พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๒๓)
                  ๔. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา) (พ.ศ. ๒๔๐๕-๒๔๗๗)
                  ๕. สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ (พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี) (พ.ศ. ๒๔๐๖-๒๔๖๒)
                  ๖.  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฎ์ (พ.ศ. ๒๔๐๘-๒๔๗๘)
                  ในห้วงเวลานั้นซึ่งเป็นห้วงปลายรัชกาลที่ ๔มิได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียนเสมือนเช่นปัจจุบันนี้แต่มีการศึกษาตามธรรมเนียมชาววังคือทรงเรียนกับพระอาจารย์ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระองค์ทรงใฝ่พระทัยในการศึกษาหมั่นซักถามแสวงหาความรู้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงศึกษาวิชาการต่างๆได้อย่างรวดเร็วอันเป็นเครื่องแสดงถึงการที่
ทรงมีพระวิริยะพระปัญญา ปราดเปรื่องหลักแหลม ครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวเสด็จ
ขึ้นสืบสันติวงศ์ จึงได้ทรงสถาปนาพระองค์เป็น สมเด็จพระน้องนางเธอ พระองค์เจ้า เสาวภาผ่องศรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงพระทัยพระราชทานพระเมตตากรุณาใช้สอยติดตามเสด็จมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ จึงได้มีโอกาสได้ทรงทอดพระเนตรตลอดจนทรงสดับพระกระแสรับสั่งการงานในราชสำนัก อีกทั้งทรงหมั่นฟังหมั่นถาม
อุตสาหะเล่าเรียนเขียนอ่าน หมั่นตริตรองเสมือนผู้มีความรู้และการศึกษาอย่างดีตามวิสัยบัณฑิตชาติ ซึ่งการดำรงพระองค์เคียงคู่พระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่นำพาความเจริญสู่ประเทศชาติ นับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึง พระอัจฉริยภาพของพระองค์เป็นอย่างดี อีกทั้งพระองค์ทรงสนพระทัยใฝ่รู้ตลอดพระชนม์ชีพ อาทิ ทรงให้พระราชนัดดา อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ถวายเพื่อให้ทราบสถานการณ์โลกและทุกข์สุขของราษฎร ตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์