ประวติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ(พระพันปีหลวง)

รูปภาพของ rnb33974

 

ที่มา   http://ozmns.narod.ru/princess/PRINCESS_10.jpg

   วันประสูติ  1 มกราคม พ.ศ.2407
   วันสวรรคต  20 ตุลาคม พ.ศ.2462 (55 ปี)
   พระราชบิดา  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   พระราชมารดา  สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
   พระราชสวามี  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   ราชวงศ์  ราชวงศ์จักรี

 


          สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และ สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทราตา ประสูติ ณ พระบรมมหาราชวัง ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๐๗ ทรงได้รับพระราชทานนามว่า “พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี” ทรงเป็นพระอัครมเหสี ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทั้งยังทรงเป็นพระบรมราชชนนี แห่งพระมหากษัตริย์ ถึง ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
พระองค์ทรงเป็นยอดขัตติยนารี ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสำคัญแก่ประเทศชาติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัตินั้น มีอเนกอนันต์ โดยเฉพาะด้านการทหาร พระองค์ทรงโปรดปรานที่จะเสด็จทอดพระเนตรการซ้อมรบ และทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของทหาร ทรงเปิดสโมสรนายทหาร และทรงพระนามว่า สโมสรร่วมเริงไชย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ได้ทรงถวายตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษกรมทหารม้าที่๕ ปัจจุบันได้แปรสภาพหน่วยเป็นกองพันทหารม้าที่ ๖ อีกทั้งในปี รศ.๑๑๒ ยุคนั้นประเทศมหาอำนาจตะวันตก มีนโยบายในการแสวงหาอาณานิคม เมื่อครั้งเกิดสงคราม เป็นเหตุการณ์ที่สยามจวนเจียนจะเสียเอกราชมากที่สุด พระองค์ยังทรงข้างเคียงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงถวายกำลังพระทัยจนทรงมีกำลังพระทัยกลับมา
 สำหรับนาม “ค่ายศรีพัชรินทร” แห่งนี้นั้น ก็ได้รับพระราชทานนาม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระองค์ท่าน
 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๖๒ สิริพระชนมายุได้ ๕๕ พรรษา ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคต เป็นเวลานานปี ประชาชนชาวไทยยังคงจดจำ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ มิเสื่อมคลาย


 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์