เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด 8.1 ม.1/1-9

สาระสำคัญ  

การศึกษาวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาสิ่งต่างๆอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือความรู้ที่สามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้โดยกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกิดจากการสังเกตประเด็นที่ต้องการหาคำตอบนำไปสู่การตั้งสมมติฐานการทดลองรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปหรืออธิบายประเด็นนั้นๆซึ่งนอกจากผู้ศึกษาจะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีแล้วนั้นผู้ศึกษาจะต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างคิดมีเหตุผลและมีความพยายามจึงจะทำให้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จ 

เวลา     15  ชั่วโมง

น้ำหนัก    25 คะแนน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 185 คน กำลังออนไลน์