เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด 8.1 ม.1/1-9

สาระสำคัญ  

การศึกษาวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาสิ่งต่างๆอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือความรู้ที่สามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้โดยกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกิดจากการสังเกตประเด็นที่ต้องการหาคำตอบนำไปสู่การตั้งสมมติฐานการทดลองรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปหรืออธิบายประเด็นนั้นๆซึ่งนอกจากผู้ศึกษาจะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีแล้วนั้นผู้ศึกษาจะต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างคิดมีเหตุผลและมีความพยายามจึงจะทำให้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จ 

เวลา     15  ชั่วโมง

น้ำหนัก    25 คะแนน 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 206 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss 29903