ต้นโมก(Wrightia religiosa Benth)

ที่มาdujmelody.multiply.com
ชื่อสามัญ Moke
ชื่อวิทยาศาสตร์ Wrightia religiosa.
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่ออื่น โมกหลวง
ลักษณะของต้นโมก 
ลักษณะทั่วไป
โมกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง
พบตามเรือกสวนไร่นาและตามป่าเบญจพรรณทั่วๆ
ไปลำต้นมีความสูงประมาณ 5–12
เมตร ผิวเปลือกมีสีน้ำตาลดำ
ลำต้นกลมเรียบมีจุดเล็กๆ
สีขาวประทั่วต้น
แตกกิ่งก้านสาขารอบลำต้นไม่เป็นระเบียบ
ใบเป็นใบเดียวออกเรียงกันเป็นคู่ตามก้านใบ
มีขนาดเล็กรูปไข่ ปลายใบมนแหลม
โคนใบแหลม คล้ายใบแก้ว เนื้อใบบางสีเขียว
ออกดอกตามซอกใบเป็นช่อๆ ละ 3-5
ดอก โดยจะคว่ำหน้าลงสู่พื้นดิน มีทั้งดอกลา
และดอกซ้อน ดอกสีขาว กลิ่นหอม
ดอกบานเต็มที่มีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร
ออกดอกตลอดปี
ฝักออกเป็นคู่มีขนาดเล็กยาวคล้ายฝักถั่วเขียวยาวประมาณ 10
เซนติเมตร
ลักษณะโค้งงอเข้าหากัน ภายในมีเมล็ดเรียงอยู่เป็นจำนวนมาก 
การขยายพันธุ์ต้นโมก
ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การตอน
การปักชำ
หรือจะขุดล้อมจากธรรมชาติมาปลูกเลี้ยงก็ได้
แต่วิธีที่นิยมและได้ผลดี
คือการเพาะเมล็ด และการปักชำ 

การปลูก

การปลูกมี 2 วิธี

 • การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x
  30
  เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก
 • การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน ใช้กระถางทรงสูงขนาด
  12-18
  นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก :ขุยมะพร้าว:ดินร่วนอัตรา 1 : 1 :
  1
  ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถางบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมของทรงพุ่มและการเจริญ
  เติบโตของทรงพุ่ม
  และควรเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินเดิมที่เหสื่อมสภาพไป

การดูแลรักษา

 • แสง ต้องการแสงแดดปานกลาง จนถึงแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
 • น้ำ ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง
 • ดิน ชอบดินร่วนซุย มีความชื้นปานกลาง
 • ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 4-6
  ครั้ง
 • ความเชื่อ

  คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นโมกไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความสุขความ
  บริสุทธิ์เพราะโมกหรือโมกขหมายถึงผู้ที่หลุดพ้นด้วยทุกข์ทั้งปวง
  สำหรับส่วนของดอกก็มีลักษณะ
  สีขาว สะอาด
  มีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดวัน
  นอกจากนี้ยังช่วยคุ้มครองปกป้องภัยอันตรายเพราะต้นโมกบางคนเรียกว่าต้น
  พุทธรักษาดังนั้นเชื่อว่าต้นโมกสามารถคุ้มกันรักษาความปลอดภัยทั้งปวงจากภาย
  นอกได้เช่นกัน
  และยังเชื่ออีกว่าส่วนของเปลือกต้นโมกสามารถใช้ป้องกันอิทธิฤทธิ์ของพิษ
  สัตว์ต่างๆ
  ได้
  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย
  ควรปลูกต้นโมกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์
  เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 101 คน กำลังออนไลน์