แบบทดสอบก่อนเรียน

รูปภาพของ kruduan

แบบทดสอบ

การอ่านออกเสียง

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

.  งานเขียนร้อยแก้วประเภทใดมุ่งนำเสนอเนื้อหาข้อเท็จจริงทุกข้อ

        ก.  นิทาน   เรื่องสั้น                                                   ข.  บทความ   นวนิยาย

        ค.  พงศาวดาร   คัมภีร์ศาสนา                                  ง.  จดหมายเหตุ   นิยายอิงพงศาวดาร

.   การอ่านให้เกิดจินตภาพ  ควรปฏิบัติอย่างไร

        ก.  อ่านเน้นคำที่สำคัญ  และคำที่ต้องการให้เกิดจินตภาพ

        ข.  อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีในภาษาไทย

        ค.  อ่านจากพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

        ง.  อ่านออกเสียงให้ดังกังวานจนผู้ฟังเกิดจินตภาพ

.   การอ่านที่ต้องการเน้น  หรือเพิ่มน้ำหนักของเสียงควรใช้เครื่องหมายใดกำกับ

        ก.  เครื่องหมาย /                                                         ข.  เครื่องหมาย //

        ค.  เครื่องหมาย _                                                        ง.  เครื่องหมาย /_

๔.   ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของการอ่านแบบพรรณนา

        ก.  การอ่านที่เน้นน้ำหนักของเสียง

        ข.  การอ่านที่ทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตาม

        ค.  การอ่านที่ลากเสียงช้าๆ และไว้หางเสียง

        ง.  การอ่านที่ทำให้เกิดเสียงโศกเศร้า แล้วกลับเป็นเสียงปกติ

๕.   การอ่านคำให้เอื้อสัมผัสในเพื่อเพิ่มความไพเราะ  เป็นการอ่านในข้อใด

        ก.  ไม่มีกษัตริย์ครองปฐพี                         อ่านว่า  ปะ - ถะ- พี

        ข.    ข้าอุตส่าห์มาเคารพอภิวันท์               อ่านว่า    อะ-พิ- วัน

        ค.    บุญบันดาลดลจิตพระธิดา อ่านว่า    พระ- ทิ- ดา                         

        ง.    คิดถึงบาทบพิตรอดิศร                        อ่านว่า    อะ- ดิด- สอน

 

 

 

 

๖.    การอ่านกาพย์ยานี 11 ข้อใดแบ่งวรรคตอนในการอ่านได้ถูกต้อง

        ก.    นาวา / แน่นเป็นขนัด //                     ล้วนรูปสัตว์ / แสนยากร //

                เรือริ้ว / ทิวธงสลอน //                       สาครลั่น / ครั่นครื้นฟอง //

        ข.    พระเสด็จโดย / แดนชล                     ทรงเรือต้น / งามเฉิดฉาย //

                กิ่งแก้ว / แพร้วพรรณราย //               พายอ่อนหยับ / จับงามงอน //         

        ค.    ตับเหล็ก / ลวกหล่อนต้ม //               เจือน้ำส้ม / โรยพริกไทย //

                โอชา / จะหาไหน //                           ไม่มี / เทียบเปรียบ /มือนาง //

        ง.    เห็นนวลครวญ / ครุ่นคิด //               กำเริบจิต / วาบหวั่นไหว //

                ไปได้ก็ / จะไป //                                 โอบเอวอุ้ม / พุ่มพวงพยุง //

๗.   การอ่านบทร้อยกรองประเภทใดที่มีการแบ่งวรรคตอนแตกต่างจากข้ออื่น

        ก.  โคลงกระทู้                                                      ข.  กลอนสักวา

        ค.  กลอนสุภาพ                                                           ง.  กลอนหก

๘.   การอ่านด้วยน้ำเสียงหนักแน่น สั้น กระชับ  เหมาะกับการอ่านเนื้อความในลักษณะใด

        ก.    เนื้อความประเภทสั่งสอน

        ข.    เนื้อความประเภทตัดพ้อต่อว่า

        ค.    เนื้อความประเภทแสดงอารมณ์กลัว

        ง.    เนื้อความประเภทแสดงอารมณ์โกรธ

๙.    การอ่านคำประพันธ์ประเภทใด สามารถฝึกอ่านได้ง่ายมากที่สุด

        ก.  อ่านบทเจรจา                                                         ข.  อ่านแบบร้อยแก้ว

        ค.  อ่านแบบกลอนสวด                                              ง.  อ่านแบบทำนองเสนาะ

๑๐. เสียงของกลอนจะไพเราะขึ้นอยู่กับข้อใด

        ก.  สัมผัสใน                                                                  ข.  สัมผัสนอก

        ค.  จำนวนคำ                                                        ง.  การใช้ภาพพจน์

 

 

 

******************************************

 

like

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์