ห้องเรียนอาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ snkpatcharaporn

 

สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ

      ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นี้ ครูจะเริ่มนำ Blog มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นชั้นเรียนนำร่อง หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันในห้องเรียนแล้วครูะมอบหมายงานหรือกิจกรรมเพิ่มเติมต่างๆ แก่นักเรียน ซึ่งจะชี้แจงรายละเอียดต่างๆของชิ้นงานนั้นไว้แล้ว ครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในทางที่สร้างสรรค์ และที่สำคัญอย่าคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มา  และขอให้ใช้คำสุภาพในการเขียน Blog หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ นะคะ

  งานครั้งที่ 1  |  งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3

  งานครั้งที่ 1  |  งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3

  งานครั้งที่ 1  |  งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3
     

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์