งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

  • ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com โดยชื่อ username ที่ใช้จะต้องนำหน้าด้วยตัวอักษร snk แล้วตามด้วยรหัสนักเรียนไม่ต้องเว้นวรรคเท่านั้น เช่น snk12345 เป็นต้น
  • ให้ upload รูปของตนเองที่เหมาะสมใส่ลงไป กำหนดขนาด 85x85 pixel
  • แจ้งส่งที่ แสดงความคิดเห็น โดยบอกชื่อ,ชั้น,เลขที่
  • นักเรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัคร และวิธีสร้าง Blog ได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
  • กำหนดส่งงานภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 23.30 น.

 

ด.ญ.ปรมา อุดมจรรยา ม.2/1 เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/155585

รูปภาพของ snkpatcharaporn

ขอแสดงความชื่นชมแก่นักเรียนที่ส่งงานเรียบร้อยตามกำหนดเวลานะคะ คนที่ได้คะแนนเต็มคือคนที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงคือ

  1. upload รูปของตนเองที่เหมาะสมใส่ลงไป กำหนดขนาด 85x85 pixel
  2. แจ้งส่งที่ แสดงความคิดเห็น โดยบอกชื่อ,ชั้น,เลขที่

ใครที่ทำตามนี้ครบก็รับคะแนนเต็ม 5 คะแนนไปเลยค่ะ

นักเรียนที่ไม่ได้ส่งงานครั้งที่ 1 คราวหน้าขอให้ตั้งใจและพยายามมากกว่านี้นะคะ

  1. ด.ญ.ปรมา อุดมจรรยา
  2. ด.ช.ปวริศร ทองอยู่
  3. ด.ช.พีรวัส ธนัชอธิรัตน์
รูปภาพของ snk02952

ด.ญ.เบญจพร ปิ่นทอง ม.2/1 เลขที่ 10

รูปภาพของ snk02948

เด็กหญิง ณิชากร สายสุวรรร ชั้น ม.2/1 เลขที่ 6

รูปภาพของ snk02972

ดช.ธนวณิชย์  อภิกุลประภา ชั้น ม.2/1 เลขที่ 29 ส่งงานครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วครับ

 

รูปภาพของ snk02964

ด.ญ วิรัญชนา   อนุตธโต   ม.2/1   เลขที่22

รูปภาพของ snk42422

เด็กหญิงรัตนากร ฮิ้นเจริญ เลขที่40 ม.2/1 ค่ะ

รูปภาพของ snk02955

ด.ญ.ปิ่นมนัส มั่งน้อย ม.2/1 เลขที่13

รูปภาพของ snk02957

ด.ญ.ภัคจิรา รัตนบรรเทิง ม.2/1 เลขที่15

รูปภาพของ snk02943

ด.ญ.กันติชา ตันตระรัตน์ ม.2/1 เลขที่ 1

รูปภาพของ snk02959

ด.ญ.ภัทรกันย์ รุ่งเรืองอนันต์ ม.2/1 เลขที่ 17

 

รูปภาพของ snk02966

ด.ญ.อัญชิสา สายมาอินทร์ ม2/1 เลขที่24

รูปภาพของ snk02966

Smile

 

รูปภาพของ snk02966

Smile

 

รูปภาพของ snk02966

Smile

 

รูปภาพของ snk02949

ด.ญ ณัฐชยา   น่วมเปี่ยมใหญ่   ม.2/1  เลขที่7

รูปภาพของ snk02960

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พณิชไพโรจน์ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 18

รูปภาพของ snk02965

ด.ญ.อภิษฐา บัวเจริญ ม.2/1 เลขที่ 23      Embarassed 

รูปภาพของ snk02956

ด.ญ พัชร์ณัฏฐ์   เจษฎานันท์    ม.2/1  เลย์ที่ 14

รูปภาพของ snk02950

ด.ญ.ธนพร  คำดี ม.2/1 เลขที่ 8

รูปภาพของ snk02982

ด.ช.ศิรนพ   ทรัพย์ส่งเสริม ม.2/1 เลขที่ 39

รูปภาพของ snk02969

ด.ช.กิตติธัช เทพเทียน ม.2/1 เลขที่ 26

รูปภาพของ snk02945

ด.ญ. จุฑารัตน์ มณีรัตนะพร ม.2/1 เลขที่ 3

รูปภาพของ snk02977

ด.ช.ภากร   ศักดิ์สุริยผดุง ม.2/1 เลขที่ 34

รูปภาพของ snk02977

ด.ช.ภากร   ศักดิ์สุริยผดุง ม.2/1 เลขที่ 34

รูปภาพของ snk02946

ด.ญ.ชมภูนุช เกียรติแสงทอง ม.2/1 เลขที่ 4

 

รูปภาพของ snk02958

ด.ญ.ภัทร์กัญญ์ กาญจนประดิษฐ์ ม.2/1 เลขที่16

รูปภาพของ snk02951

ด.ญ.ธันยพร วิลาศรี ม.2/1 เลขที่ 9

 

รูปภาพของ snk02963

ด.ญ.วรรณรัชต์ กรุดเพชร ม.2/1 เลขที่ 21

รูปภาพของ snk02968

ด.ช.กัญจน์ สมจริยา ม.2/1 เลขที่ 25

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์