งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

  • ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com โดยชื่อ username ที่ใช้จะต้องนำหน้าด้วยตัวอักษร snk แล้วตามด้วยรหัสนักเรียนไม่ต้องเว้นวรรคเท่านั้น เช่น snk12345 เป็นต้น
  • ให้ upload รูปของตนเองที่เหมาะสมใส่ลงไป กำหนดขนาด 85x85 pixel
  • แจ้งส่งที่ แสดงความคิดเห็น โดยบอกชื่อ,ชั้น,เลขที่
  • นักเรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัคร และวิธีสร้าง Blog ได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
  • กำหนดส่งงานภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 23.30 น.

 

รูปภาพของ snk02947

ด.ญ.ฐิติญาณ์ ไตรปิ่นเพ็ชร ม.2/1 เลขที่ 5

รูปภาพของ snk02961

ด.ญมัลลิกา ธนวิจิตรพันธ์ ม.2/1 เลขที่ 19

รูปภาพของ snk02973

ด.ช.ธรรมธัช ไพบูลย์ผล ม.2/1 เลขที่ 30

รูปภาพของ snk02944

ชื่อ ด.ญ.จิณณพัตค์ อินทรกุล ชั้น ม.2/1 เลขที่ 2 :)

รูปภาพของ snk02978

ด.ช.ภูวิช ศุภโชคกิติกร  ม.2/1 เลขที่ 35

รูปภาพของ snk02970

ด.ช.จิรพัฒน์ คนเเรง ม.2/1 เลขที่ 27

รูปภาพของ snk02953

ด.ญ.ปพัชญา หารํญดา ม.2/1 เลขที่ 11

รูปภาพของ snk02981

ด.ช.อนาวิล   ลิ้มทรัพย์เจริญ ม.2/1 เลขที่ 38

รูปภาพของ snk02962

ด.ญ.รสิกา สงวนสุข ชั้น ม2/1 เลขที่ 20

รูปภาพของ snk02971

ด.ช.ณัฐพงศ์ อนันต์อาชญาสิทธิ์ ม.2/1 เลขที่ 28

รูปภาพของ snk02980

ด.ช.สิทธิชัย ศรีภัทราพันธุ์ ม.2/1 เลขที่ 37 

รูปภาพของ snk02979

ด.ช.สรวิชญ์ บุญมี ม.2/1 เลขที่ 36

รูปภาพของ snk02975

ด.ช.ปุญญพัฒน์ ตรีเทพวิจิตร ม2/1 เลขที่32

รูปภาพของ snk02975

ด.ช.ปุญญพัฒน์ ตรีเทพวิจิตร ม2/1 เลขที่32

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์