งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

  • ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com โดยชื่อ username ที่ใช้จะต้องนำหน้าด้วยตัวอักษร snk แล้วตามด้วยรหัสนักเรียนไม่ต้องเว้นวรรคเท่านั้น เช่น snk12345 เป็นต้น
  • ให้ upload รูปของตนเองที่เหมาะสมใส่ลงไป กำหนดขนาด 85x85 pixel
  • แจ้งส่งที่ แสดงความคิดเห็น โดยบอกชื่อ,ชั้น,เลขที่
  • นักเรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัคร และวิธีสร้าง Blog ได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
  • กำหนดส่งงานภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 23.30 น.
รูปภาพของ snkpatcharaporn

ขอแสดงความชื่นชมแก่นักเรียนที่ส่งงานเรียบร้อยตามกำหนดเวลานะคะ คนที่ได้คะแนนเต็มคือคนที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงคือ

  1. upload รูปของตนเองที่เหมาะสมใส่ลงไป กำหนดขนาด 85x85 pixel
  2. แจ้งส่งที่ แสดงความคิดเห็น โดยบอกชื่อ,ชั้น,เลขที่

ใครที่ทำตามนี้ครบก็รับคะแนนเต็ม 5 คะแนนไปเลยค่ะ

นักเรียนที่ไม่ได้ส่งงานครั้งที่ 1 คราวหน้าขอให้ตั้งใจและพยายามมากกว่านี้นะคะ

  1. ด.ช.พลวัตน์ อ่ำโต
  2. ด.ช.พัสกร ลีดำรงวัฒนากุล
รูปภาพของ snk03013

ด.ช.พัสกร ลี่ดำรงวัฒนากุล เลขที่ 31 ม.2/5

รูปภาพของ snk03007

ด.ช.คณุตม์ ภาตินทุ ม.1/2เลขที่25

รูปภาพของ snk02991

ด.ญ.นรีรัตน์ เฉลิมฉัตรวรากร  ชั้น ม.2/2 เลขที่ 9

ด.ญ.ญาณิศา ปิ่นประชา ม.2/2 เลขที่ 1

รูปภาพของ snk03009

ด.ช.ธนภัทร ขวัญพันธ์งาม ม.2/2 เลขที่ 27

รูปภาพของ snk02989

ด.ญ.ธัญญ์กมน ฐิติธนาสิทธิ์ ม.2/2 เลขที่7

รูปภาพของ snk03011

ด.ช.พงศ์ภรณ์ เตาวโรดม ม.2/2 เลขที่29 ส่งแว้วว

รูปภาพของ snk02993

ส่งงานชิ้นที่ 1 ค่ะ

ปลายฟ้า พลบุตร ม.2/2 เลขที่ 11

รูปภาพของ snk03017

ด.ช.รพีพงศ์ จงเพิ่มวัฒนะผล ม2/2 เลขที่35

รูปภาพของ snk03008

ด.3ช.จักรี เส์อกงลาด ม2/2 เลขที่26

รูปภาพของ snk03020

ส่งงานครับ ด.ช.ศุภพล อัจฉริยพฤกษ์ ม.1/2 เลขที่ 38

รูปภาพของ snk03019

ด.ช.ศุภกร  โมกขประดิษฐ์ ม.2/2 เลขที่37

รูปภาพของ snk02990

ด.ญ.นภัสสร ย้อยดี ม.2/2 เลขที่ 8

รูปภาพของ snk02988

ด.ญ.ธนพร ปรีชานุกูลพานิช ม.2/2 เลขที่ 6 

รูปภาพของ snk02984

เด็กหญิง ฐานิตา ประสานศิลป์ ม.2/2 เลขที่ 2 

รูปภาพของ snk03021

ด.ช.สิรภพ ยมพุก ม.2/2 เลขที่ 39

รูปภาพของ snk02985

ด.ญ.ณัฏฐพัชร์ ทวีวุฒิจิรโชติ ม.2/2 เลขที่ 3

รูปภาพของ snk02986

ด.ญ.ดรัลพร ตันติวรสกุล ม.2/2 เลขที่ 4 ส่งงานชิ้นที่ 1ค่ะ

รูปภาพของ snk02992

ด.ญ.นรวีน์ สิระชัยนันท์ ม.2/2 เลขที่ 10

รูปภาพของ snk03015

ด.ช.ภพสรรค์ เอมโอษฐ์ ม.2/2 เลขที่33

รูปภาพของ snk02987

ด.ญ.ถลัชนันท์ ปิยะนิจดำรงค์ ม.2/2 เลขที่ 5

ส่งงานครั้งที่ 1 แล้วค่ะ

รูปภาพของ snk03016

ด.ช.วรวัส พนมศักดิ์ ม.2/2 เลขที่ 34

รูปภาพของ snk03000

ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ กรีแสง ม.2/2 เลขที่ 18 ส่งงานชิ้นที่ 1 แล้วค่ะ

รูปภาพของ snk03003

ด.ญ.วรัญญา อยู่ชัยกิจ ม.2/2 เลขที่21 ส่งงานชิ้นที่1 ค่ะ

รูปภาพของ snk02995

ด.ญ.ปัญฑารีย์ ปิติเจริญพันธ์ ม.2/2 เลขที่ 13


ส่งงานครัง้ที่1แล้วค่ะ.

รูปภาพของ snk03022

ด.ช.สุรพันธ์ แก้วรัตนะอัมพร ม.2/2 เลขที่40Laughing

รูปภาพของ snk03022

ด.ช.สุรพันธ์ แก้วรัตนะอัมพร ม.2/2 เลขที่40Laughing

รูปภาพของ snk03003

ด.ญ.วรัญญา อยู่ชัยกิจ ม.2/2 เลขที่21 ส่งงานชิ้นที่1 ค่ะ

รูปภาพของ snk03020

  ส่งงานครับ ด.ช.ศุภพล อัจฉริยพฤกษ์ ม.2/2 เลขที่ 38

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak