งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

  • ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com โดยชื่อ username ที่ใช้จะต้องนำหน้าด้วยตัวอักษร snk แล้วตามด้วยรหัสนักเรียนไม่ต้องเว้นวรรคเท่านั้น เช่น snk12345 เป็นต้น
  • ให้ upload รูปของตนเองที่เหมาะสมใส่ลงไป กำหนดขนาด 85x85 pixel
  • แจ้งส่งที่ แสดงความคิดเห็น โดยบอกชื่อ,ชั้น,เลขที่
  • นักเรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัคร และวิธีสร้าง Blog ได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
  • กำหนดส่งงานภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 23.30 น.
รูปภาพของ snk02994

ส่งงานชิ้นที่ 1 ค่ะ


ด.ญ.ปาลิดา วรภัทรถิรกานต์ ม.2/2 เลขที่ 12

รูปภาพของ snk03005

ด.ญ.อะยูมิ อินูอิ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 23

รูปภาพของ snk03005

ด.ญ.อะยูมิ อินูอิ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 23

รูปภาพของ snk03005

ด.ญ.อะยูมิ อินูอิ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 23 ส่งงานแล้วค่ะ^^

 

รูปภาพของ snk02986

ด.ญ. ดรัลพร ตันติวรสกุล ม.2/2 เลขที่ 4

รูปภาพของ snk03010

งานชิ้นที่1ส่งแล้วครับ ด.ช.นรพนธ์ ไหลสุพรรณวงค์ ม.2/2 เลขที่ 28

 

รูปภาพของ snk03001

ด.ญ. มาณิกา รัตนานนท์เสถียร ม.2/2 เลขที่ 19 ส่งเเล้วค่ะ ;)

รูปภาพของ snk02997

ด.ญ.พิชญาณัชช์ ดอกคำ ม.2/2 เลขที่ 15

รูปภาพของ snk02998

ด.ญ.พัชรรินทร์ กมลวิเศษธรรม ม.2/2 เลขที่ 16 ส่งงานค่ะ

รูปภาพของ snk02996

ด.ญ.ปุณยาพร ปัญญาสัทโท ชั้น ม.2/2 เลขที่ 14 ส่งงานครั้งที่ 1 แล้วค่ะ

รูปภาพของ snk03018

ด.ช.วิศรุต กระดังงา ชั้น ม.2/2 เลขที่ 36 ชื่อเล่น กัน ส่งงานใหม่ ^^

รูปภาพของ snk03006

ด.ช.กรพงศ์ สิกเสน ม.2/2 เลขที่24

รูปภาพของ snk02999

ด.ญ.เพชรลดา ชวาลตันพิพัทธ์ ม.2/2 เลขที่17

รูปภาพของ snk03002

ด.ญ.รัญชิดา กลิ่นกำเนิด ม.1/2 เลขที่20 ส่งงานครั้งที่1เรียบร้อยแล้วค่ะ^^

รูปภาพของ snk03019

 

ด.ช.ศุภกร โมกขประดิษฐ์ ม.2/2 เลขที่37

รูปภาพของ snk03019

 

ด.ช.ศุภกร โมกขประดิษฐ์ ม.2/2 เลขที่37

รูปภาพของ snk03004

ด.ญ.อภิสรา วงษ์โต ม.2/2 เลขที่ 22 ส่งงานครั้งที่ 1 แล้วค่ะ

รูปภาพของ snk03014

พิชวัชร ลัคนาธิติ ม.2/2 เลขที่ 32


งานชิ้นที่1เสร็จแล้วครับ

รูปภาพของ snk02988

ด.ญ.ธนพร  ปรีชานุกูลพานิช ม.2/2 เลขที่ 6 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์