งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

 • ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com โดยชื่อ username ที่ใช้จะต้องนำหน้าด้วยตัวอักษร snk แล้วตามด้วยรหัสนักเรียนไม่ต้องเว้นวรรคเท่านั้น เช่น snk12345 เป็นต้น
 • ให้ upload รูปของตนเองที่เหมาะสมใส่ลงไป กำหนดขนาด 85x85 pixel
 • แจ้งส่งที่ แสดงความคิดเห็น โดยบอกชื่อ,ชั้น,เลขที่
 • นักเรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัคร และวิธีสร้าง Blog ได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
 • กำหนดส่งงานภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 23.30 น.
รูปภาพของ snkpatcharaporn

ขอแสดงความชื่นชมแก่นักเรียนที่ส่งงานเรียบร้อยตามกำหนดเวลานะคะ คนที่ได้คะแนนเต็มคือคนที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงคือ

 

 1. upload รูปของตนเองที่เหมาะสมใส่ลงไป กำหนดขนาด 85x85 pixel
 2. แจ้งส่งที่ แสดงความคิดเห็น โดยบอกชื่อ,ชั้น,เลขที่

 

ใครที่ทำตามนี้ครบก็รับคะแนนเต็ม 5 คะแนนไปเลยค่ะ

 

นักเรียนที่ไม่ได้ส่งงานครั้งที่ 1 คราวหน้าขอให้ตั้งใจและพยายามมากกว่านี้นะคะ

 1. ด.ญ.โชษิตา ตันณีกุล
 2. ด.ญ.นภัสณันท์ หิรัณย์ธนากร
 3. ด.ญ.มัสฤน ปฐมพงษ์พันธ์
 4. ด.ช.เจษฎากร ทองเปลว
รูปภาพของ snk03056

ด.ช.วิชญ์ภาส   กตัญญูทิตา ม.2/3 เลขที่ 34

รูปภาพของ snk03061

ด.ญ.กัญจนพร สุขสงวน ม.2/3 เลขที่ 39

รูปภาพของ pangram

ด.ญ.ธัญญาเรศ เหลืองสดใส   ชั้นม.2/3   เลขที่10

รูปภาพของ Snk03031

ด.ญ.ธนพร วีรวรรณ ชั้นม.2/3 เลขที่ 9

รูปภาพของ snk03029

ด.ญญัชชา อมรลักษณ์ปรีชา 2/3 เลขที่7

รูปภาพของ snk03030

ด.ญ.ณัฐรัตวดี เลิศจิรเกษม ม.2/3 เลขที่ 8

รูปภาพของ snk03045

ด.ช.กิตติพศ อนันตสุข ม.2/3 เลขที่23

รูปภาพของ smk03053

ด.ช.พัชรเมศร์  อมรศิริอาภรณ์  ม.2/3  เลขที่ 31

รูปภาพของ snk03058

ด.ช.สุพศิน โชคเฉลิมวงศ์ ม.2/3 เลขที่36

รูปภาพของ snk03060

ด.ช.อิงครัต อังคกษมรัตน์ ม.2/3 เลขที่38

รูปภาพของ snk03060

ด.ช.อิงครัต อังคกษมรัตน์ ม.2/3 เลขที่38

รูปภาพของ snk03060

ด.ช.อิงครัต อังคกษมรัตน์ ม.2/3 เลขที่38

รูปภาพของ snk03050

ด.ช.นิธิวิทย์ กุลดิลก ม.2/3 เลขที่28

รูปภาพของ snk03051

ด.ช.ปฏิมา   ศิริพรเลิศ   ม.2/3  เลขที่29

รูปภาพของ snk030355

ด.ช.วราวุฒิ เสียงแจ่ม ม.2/3 เลขที่ 33

 

รูปภาพของ snk03054

วงศ์วิวัฏ  พงษ์พัว ม.2/3 เลขที่ 32

รูปภาพของ snk03054

วงศ์วิวัฏ  พงษ์พัว ม.2/3 เลขที่ 32

รูปภาพของ snk03048

ด.ช.ชยพล จันทราสกุล ม.2/3 เลขที่ 26

รูปภาพของ snk03052

ด.ช.พงศธร สมานไทย ม.2/3 no.30

รูปภาพของ snk03054

วงศ์วิวัฏ   พงษ์พัว ม.1/3 เลขที่ 32

รูปภาพของ snk03054

วงศ์วิวัฏ   พงษ์พัว ม.1/3 เลขที่ 32

รูปภาพของ snk03034

ด.ญ.นิชา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 12

รูปภาพของ snk03046

ด.ช.กษิดิ์เดช เกตุมาก ม.2/3 เลขที่24

 

รูปภาพของ snk03023

ด.ญ.เขมิกา   แสนหอม  ช้ัน ม.2/3 เลขที่ 1

รูปภาพของ snk03028

ด.ญ.ฐานิตา ว่องทวีทรัพย์ดี ม.2/3 เลขที่ 6

รูปภาพของ snk03026

ด.ญ.ชนานันท์ ชูพงษ์   ชั้น ม.2/3   เลขที่4

รูปภาพของ snk03062

ด.ญ.พรปวีณฺ์ ทองชาติ ม.2/3 เลขที่ 40

รูปภาพของ snk03059

ด.ช.อนพัช นาคจีนวงษ์ ม.2/3 เลขที่37

รูปภาพของ snk03057

ด.ช.ศิรชัช  บุษบา ม.2/3 เลขที่ 35

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์