มาตรฐานตัวชี้วัด สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.4-6

รูปภาพของ rsmniphon

สาระที่ ๓    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                 

มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ  เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

 

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

๑. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

    องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

 

    อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

๒. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

    หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยหน่วย สำคัญ ๕ หน่วย

 

     อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

๓.   

อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

    ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

    ปฏิบัติเขียนแผนที่ความคิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

๔. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

    คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

    บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

๕.  แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

    ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ปฏิบัติการแก้ปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. เขียนโปรแกรมภาษา

    วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา

    เขียนโปรแกรมภาษา

๗. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

   กระบวนการพัฒนาโครงงาน

   ปฏิบัติการพัฒนาโครงงาน

๘. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

    วิธีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

    ปฏิบัติวิธีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

๙. ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

    วิธีการติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

    ปฏิบัติติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

 

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

๑๐. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ

    วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ

    ตัดสินใจจากการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

๑๑. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงค์

    วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน

 

    นำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ

 

๑๒. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

    ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน

    ปฏิบัติการทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงาน

 

๑๓. บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับ

ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

    ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

    ปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยี

 

 

 

BACK

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์