เลือกซื้ออุปกรณ์ประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ ห้อง 4/1

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน ชั้น ม. 4/1 ทำรายงานการเลือกซื้ออุปกรณ์ 9 รายการ พร้อมราคา มาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในวงเงิน 30,000 บาท เพื่อนำคอมพิวเตอร์ไปทำงานตามวัตถประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มที่ 1  ต้องการได้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปใช้งานนำเสนอสื่อประสม ในรูปแบบไฟล์ภาพยนตร์ ให้นักเรียนระบุโปรแกรมที่นักเรียนใช้สร้างงาน
2. กลุ่มที่ 2  ต้องการได้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปใช้งานสร้างเอกสาร ทำรายงานเป็นรูปเล่ม แบบสี  ให้นักเรียนระบุโปรแกรมที่นักเรียนใช้สร้างงาน
3. กลุ่มที่ 3  ต้องการได้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปใช้งานในครอบครัว ดูหนัง ฟังเพลง ท่องอินเทอร์เน็ตได้ ให้นักเรียนระบุโปรแกรมที่นักเรียนใช้งาน
4. กลุ่มที่ 4 ต้องการได้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปใช้งานนำเสนอสื่อประสม ในรูปแบบภาพนิ่ง ให้นักเรียนระบุโปรแกรมที่นักเรียนใช้สร้างงาน
5. กลุ่มที่ 5 ต้องการได้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปใฃ้งานออกแบบตกแต่งรูปภาพ ให้นักเรียนระบุโปรแกรมที่นักเรียนใช้สร้างงาน
6. กลุ่มที่ 6 ต้องการได้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปใช้งานบันทึกเสียง ตัดต่อเสียง เพื่อการนำเสนอ ให้นักเรียนระบุโปรแกรมที่นักเรียนใช้สร้างงาน

ให้นักเรียนส่งรายงานในรูปแบบตาราง โดยสร้างตารางจะโดยวิธีเขียนสมุดหรือในคอมฯแล้วถ่ายรูปภาพ ส่งไปแสดงบน Facebook ที่กลุ่ม M41rajsima 
และให้นักเรียน ตั้งคำถาม 1 คำถาม ที่ต้องการรู้เพิ่มเติมจะสิ่งที่นักเรียนได้ไปค้นหาข้อมูล ในการทำรายงาน

BACK

ชื่อ นายสัตยพัฒน์ ธัชเสนีย์  ชั้น ม.4/1  เลขที่ 14


http://www.thaigoodview.com/blog/92766

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์