การนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ rsmniphon

1.ให้นักเรียน ทำPresentation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอ Profile แนะนำตัวนักเรียน เป็นเวลา 4 นาที่ บวกลบได้ 30 วินาที่


2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ทำ Presentation กำหนดให้ใช้ 2 โปรแกรมคือ 1.โปรแกรมProshow Producer v5.0.3206 หรือ 
 โปรแกรม Powerpoint 10 ที่แนะนำให้ใช้2โปรแกรมนี้ เนื่องจากเมื่อสร้างงานเสร็จแล้วแปลงเป็นไฟล์ภาพยนตร์ แล้วส่งขึ้น youtube.com ได้


3. การติดตั้งโปรแกรม การใช้งานโปรแกรม Proshow Producer นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ Link ต่อไปนี้
http://www.4shared.com/get/TWula0eV/photodex_proshow_producer_v503.html


http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wpanwit&group=24


4. เมื่อนักเรียน  สร้างไฟล์นำเสนอ Profile แนะนำตัวนักเรียน ยาว 4 นาทีแปลงเป็นวีดีโอไฟล์แล้วUpload ขึ้น youtube.com แล้วนำlinkไป  แสดงในห้องเรียน ต่อไปนี้


4.1 ชั้น ม. 4/1


4.2 ชั้น ม. 4/2


4.3 ชั้น ม. 4/3


BACK

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์