ซีมีโอ ประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (ศูนย์ซีมีโออินโนเทค) ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ประจำปี 2556 หัวข้อ “Building a Shared Southeast Asian (SEA) Identity”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพถ่าย ที่บรรยายให้เห็นถึงอัตลักษณ์ร่วมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจำแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ สำหรับจัดทำเป็นคลังภาพถ่ายบนเว็บไซต์ ส่งเสริมความตระหนักในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของภูมิภาค และผลักดันให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรสื่อการเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและขยายการดำเนินข้อริเริ่มโครงการ“Weaving Identities: A Teacher Toolkit Towards a Southeast Asian Community Project” ซึ่งส่งเสริมความตระหนักในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของภูมิภาค นอกจากนี้ ยังเน้นให้ความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประชาชนในภูมิภาค และมุ่งสนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียน ในการบรรลุผลการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเชิงบูรณาการภายในปี 2558

ทั้งนี้ หน่วยงานและสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายข้างต้น สามารถจัดส่งภาพถ่ายโดยตรงได้ที่ www.seameo-innotech.org/SEAtoolkit/photo_contest/index.php ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2556  โดยศูนย์จะพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ร่วมในภูมิภาคได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งเผยแพร่ภาพถ่ายที่ชนะเลิศดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค

รางวัลเงินสด แบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทละ 3 รางวัลตามลำดับ ดังนี้

-รางวัลที่ 1  เงินสด 500 เหรียญสหรัฐ

-รางวัลที่ 2  เงินสด 300 เหรียญสหรัฐ

-รางวัลที่ 3  เงินสด 150 เหรียญสหรัฐ

หมายเหตุ  ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.seameo-innotech.org กรณีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายบุคคล ขอให้กรอกแบบฟอร์ม Annex A และหากมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ขอให้กรอกแบบฟอร์ม Consent Form และจัดส่งมาพร้อมกันนี้ด้วย

 

ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้ / นิตยสารเรียนรอบโลก 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์