งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  • ให้นักเรียนสร้างบล็อกคนละ 1 ชิ้น โดยให้นักเรียนเขียนรีวิวโปรแกรม (Freeware) มา 1 โปรแกรม

  • แทรกรูปประกอบอย่างน้อย 1 รูป

  • เนื้อหา ในบทความประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ 1.เกริ่นนำ 2.ความสามารถของโปรแกรม 3.รายละเอียดของโปรแกรม (ชื่อโปรแกรม,ผู้พัฒนา,ขนาด,ดาวน์โหลดได้จาก)

  • สามารถศึกษาวิธีการเขียนรีวิวได้ที่ http://www.freeware.in.th ของ อ.ศุภเดช

  • นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการสร้าง Blog ได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850

  • กำหนด ส่งงานภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2556 เวลา 23.30 น. โดยให้เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ และ URL ของบล็อก เช่น http://www.thaigoodview.com/node/155548

  • *อย่าคัดลอกข้อมูลมาจาก website อื่นทั้งหมด ต้องนำมาวิเคราะห์แล้วเขียนมาใหม่ แล้วอย่าลืมอ้างอิงที่มาของภาพประกอบด้วยนะคะ
รูปภาพของ snk03050

ใหม่

ด.ช.นิธิวิทย์ กุลดิลก

http://www.thaigoodview.com/node/156931

รูปภาพของ snk03037

ด.ญ.พรนภา พงศ์สิทธิกาณจนา ม.2/3 เลขที่ 15


http://www.thaigoodview.com/blog/90539

รูปภาพของ snk03038

ด.ญ.พิมพ์กมน วสุพิรุฬห์ ม.2/3 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/156203

รูปภาพของ snk03038

ด.ญ.พิมพ์กมน วสุพิรุฬห์ ม.2/3 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/156203

รูปภาพของ snk03035

ด.ญ.บุญเกตุ ศรีทรัพย์อนันต์ ม.2/3 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/156422

รูปภาพของ snk03023

ด.ญ.เขมิกา แสนหอม ชั้น ม.2/3 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/156426

 

รูปภาพของ snk03027

ด.ญ.โชษิตา  ตันณีกุล ม.2/3 เลขที่5

http://www.thaigoodview.com/node/156425

รูปภาพของ snk03024

ด.ญ.จิณห์นิภา ศิรินุกูลพิพัฒน์ ม.2/3 เลขที่2

http://www.thaigoodview.com/node/156424

รูปภาพของ snk03052

ด.ช.พงศธร สมานไทย  ม.2/3 เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/155951

รูปภาพของ snk03036

ด.ญ.บุษบา ใจอารีย์ ม.2/3 เลขที่14

http://www.thaigoodview.com/node/156412

รูปภาพของ snk03056

ด.ช.วิชญ์ภาส   กตัญญูทิตา ม.2/3 เลขที่ 34

http://www.thaigoodview.com/blog/90519

รูปภาพของ snk030355

ด.ช.วราวุฒิ  เสียงแจ่ม ม.2/3  เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/156372

รูปภาพของ snk03045

ด.ช.กิตติพศ อนันตสุข ม.2/3 เลขที่23 

http://www.thaigoodview.com/node/156208

รูปภาพของ snk03029

เด็กหญิง ณัชชา อมรลักษณ์ปรีชา ม.2/3 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/155974

รูปภาพของ snk03044

เด็กหญิง อรญา ศรีสังวาลย์ ม.2/3 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/156360

รูปภาพของ snk03061

ด.ญ.กัญจนพร สุขสงวน ม.2/3 เลขที่ 39


http://www.thaigoodview.com/node/156188

รูปภาพของ snk03061

ด.ญ.กัญจนพร สุขสงวน ม.2/3 เลขที่ 39


http://www.thaigoodview.com/node/156188

รูปภาพของ snk03060

ด.ช.อิงครัต อังคกษมรัตน์ ม.2/3 เลขที่38


http://www.thaigoodview.com/node/155968

รูปภาพของ snk03039

ด.ญ.ภาสินี โรจนภูมิพงษ์ ม.2/3 เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/156185

รูปภาพของ snk03041

ด.ญ.ลักษิกา เกียรติบุญญาฤทธิ์ ม.2/3 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/156033

รูปภาพของ snk03041

ด.ญ.ลักษิกา เกียรติบุญญาฤทธิ์ ม.2/3 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/156033

รูปภาพของ snk03034

ด.ญ.นิชา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/155964

รูปภาพของ snk03048

ด.ช.ชยพล จันทราสกุล ม.2/3 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/156281

รูปภาพของ snk03043

ด.ญ.วรัชยา จันทร์ประสิทธิ์ ม.2/3 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/156279

รูปภาพของ snk03046

ด.ช.กษิดิ์เดช เกตุมาก ม.2/3 เลขที่24


http://www.thaigoodview.com/node/156220

รูปภาพของ snk03028

ด.ญ.ฐานิตา  ว่องทวีทรัพย์ดี ชั้น ม.2/3 เลขที่ 6


http://www.thaigoodview.com/blog/90522

รูปภาพของ snk03062

ด.ญ.พรปวีณ์ ทองชาติ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 40
http://www.thaigoodview.com/node/155958

รูปภาพของ snk03042

ด.ญ.วรรณิดา อิ่มเจริญ ม.2/3 เลขที่20 

http://www.thaigoodview.com/node/156194 

รูปภาพของ snk03051

ด.ช.ปฏิมา  ศิริพรเลิศ ม.2/3 เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/156183

รูปภาพของ snk03058

 

ด.ช.สุพศิน  โชคเฉลิมวงศ์   ม.2/3  เลขที่36

http://www.thaigoodview.com/node/155991

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์