งานครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนห้อง ม.2.7

รูปภาพของ swkchittrakorn

1. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้าง blog ที่นี่ 
    http://www.thaigoodview.com/node/20850
2. เข้าเว็บไซต์ www.thaigoodview.com แล้วสมัครสมาชิกใน โดยใช้ Username เป็น
    swk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น swk30509 แล้ว upload รูปตนเองที่
    สุภาพใส่ลงไปโดยให้ย่อขนาด(Resize)เป็น 85*85 พิกเซล
3. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
    3.1 ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์
    3.2 ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์
    3.3 การทำงานของหุ่นยนต์
    3.4 บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต
    3.5 หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต (เล่าถึง รูปลักษณะของหุ่นยนต์ การทำงาน ประโยชน์ และวาดรูป แล้ว scan นำมาลงใน blog ของตน)
4. ให้สรุปย่อเป็นความเรียงของตนเองลงกระดาษหรือพิมพ์ไว้ที่โปรแกรม notepad พร้อมบันทึกชื่อเว็บไซต์หรือชื่อหนังสือที่เป็นแหล่งอ้างอิงที่สืบค้นไว้ด้วย
5. สร้าง blog ของตนเอง 1 node แล้วพิมพ์ข้อมูลที่สืบค้นและสรุปไว้ตามหัวข้อข้างต้น (ถ้ามีรูปภาพให้นำมาลงด้วย) เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "บันทึก" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767
6. แจ้งการส่งงานให้ครูทราบที่รายการ แสดงความคิดเห็น ที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยให้พิมพ์ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่ ส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767
7. ให้นักเรียนเข้าไปอ่านข้อมูลของเพื่อนที่ส่งครูตาม Blog ของเพื่อน พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เพื่อนตอบว่า อ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจน สรุปดีหรือไม่ หรือมีข้อความควรปรับปรุงอย่างไร ให้ชี้แนะเพื่อนด้วย อย่างน้อย 5 คน
8. ส่งงานและแสดงความคิดเห็นให้เสร็จ ภายในวันที่  17 มิถุนายน 2556 เวลา 23.30 น.

ด.ช.พัชรพงศ์  แสบงบาล ม. 2.7 เลขที่ 21 ส่งงานครั้งที่ 2


http://www.thaigoodview.com/node/157152

รูปภาพของ swk39582

ด.ช.วริทธิ์ คิวสุวรรณ ม.2.7 เลขที่ 33 ส่งงานครั้งที่ 2
http://www.thaigoodview.com/node/157128

ด.ญ อริสา ธิมัน ม 2.7 เลขที่ 36  ส่งงานครั้งที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/158773

รูปภาพของ swk39485

ด.ญ สุธัญญา ระวังศรี ม 2.7 เลขที่ 20  ส่งงานครั้งที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/158760

ด.ช.ณัขภัทร มาทิพย์ ม.2.7 เลขที่25 ส่งงานชิ้นที่2 

http://www.thaigoodview.com/node/158755

รูปภาพของ swk39594

ด.ช. ปิยะบุตร  ศรีลาวัลย์ ม.2.7 เลขที่ 38 ส่งงานครั้งที่ 2

 http://www.thaigoodview.com/blog/93706

รูปภาพของ swk39517

ด.ช.รัฐพล อกนิษฐ์กุล ม.2.7 เลขที่28 ส่งงานชิ้นที่2 //ผมลืมเอามาส่งในบล็อกครูอ่ะครับ -*-   http://www.thaigoodview.com/blog/93398

รูปภาพของ swk39417

ด.ญ.วราดา เครือประดิษฐ์ ม.2.7 เลขที่ 5 ส่งงานครั้งที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/156932

ด.ช. เพิ่มพัทธ์ พิงคะสัน ม 2.7 เลยที่ 15 ส่งงานครั้งที่ 2

ส่งงานครั้งที่ 2 ด.ช. อภินัทธ์ ยอดประสิทธิ์ ม.2.7 เลขที่ 3

 

http://www.thaigoodview.com/node/157118

รูปภาพของ swk39402

ด.ช.นภัทร ลิ้มวณิชย์กุล ม.2.7 เลขที่ 1 ส่งงานครั้งที่ 2 ครับ http://www.thaigoodview.com/node/157101

รูปภาพของ swk 39429

 ด.ช.ปิยวัฒน์    บุตรขุนทอง   ม.2.7   เลขที่  8  ส่งงานครั้งที่ 2  http://www.thaigoodview.com/node/157097

 

รูปภาพของ swk39586

ด.ญ.พวงชมพู  ต๊ะวิไชย ม.2.7 เลขที่34 ค่ะ www.thaigoodview.com/node/157044

รูปภาพของ swk 39446

ด.ช.ธนกร  ธรรมวงศ์ ม.2.7 เลขที่ 12 ส่งงานครั้งที่ 2 http://www.thaigoodview.com/comment/reply/157079

 

รูปภาพของ swk39532

ด.ญ.ชญานิศ อริยานุกิจจา ม2.7 เลขที่32 ส่งงานครั้งที่2 http://www.thaigoodview.com/node/157067

ด.ญ.คุณัญญา คำน้อง เลขที่ 6 ชั้น ม.2.7 ส่งงานครั้งที่ 2   http://www.thaigoodview.com/node/157069

 

รูปภาพของ swk39532

h

รูปภาพของ swk39532

tg

รูปภาพของ swk39442

ด.ญ.ชลันธร ประศาสน์วุฒิ เลขที่10 ม2.7 http://www.thaigoodview.com/node/157068

รูปภาพของ swk39532

ได้ความรู้มากเลย ยยยย :))

รูปภาพของ swk39518

ด.ช.ศุภณัฐ  หนักฟุ่น เลขที่ 29 ม.2.7 ส่งงานครั้งที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/157058

รูปภาพของ swk39532

สีสันสวยงาม อ่านเนื้อหาเข้าใจดีมาก

รูปภาพของ swk39438

ด.ญ. วรัญญา สิทธิอาษา ม.2.7 เลขที่ 9 ส่งงานครั้งที่ 2 ด.ญ. วรัญญา สิทธิอาษา ม.2.7 เลขที่ 9 ส่งงานครั้งที่ 2 www.thaigoodview.com/node/156949 ใหม่

 

รูปภาพของ swk39488

ด.ญ.รักษิตา ชินะรังษี ม.2.7 เลขที่ 22 ส่งงานครั้งที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/157059

รูปภาพของ swk39532

สีสันสวยงาม อ่านเนื้อหาเข้าใจดีมาก

รูปภาพของ swk39452

 

ด.ญ.พัทธมน เปี่ยมสุวรรณกิจ  ม.2.7 เลขที่13  ส่งงานครั้งที่ 2 

http://www.thaigoodview.com/node/157331

 

รูปภาพของ swk39438

ด.ญ. วรัญญา สิทธิอาษา ม.2.7 เลขที่ 9 ส่งงานครั้งที่ 2 www.thaigoodview.com/node/156949

รูปภาพของ swk39475

ด.ช.ปวริศ ศิริขันแสง ม.2.7 เลขที่17 ส่งงานครั้งที่2 http://www.thaigoodview.com/node/157060

รูปภาพของ swk39476

ด.ญ.ทรงอัปสร จันทรอมรกุล เลขที่ 18 ม.2.7 ส่งงานครั้งที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/157051

รูปภาพของ swk39588

ด.ช.ชน้ฐวิชญ์ บุรีแก้ว ม.2.7 เลขที่ 35 ส่งงานครั้งที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/157020

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์